Wethouder Paul de Beer overhandigt de agenda aan Desirée Uitzetter.
Wethouder Paul de Beer overhandigt de agenda aan Desirée Uitzetter. Foto: Gemeente Breda

Breda heeft primeur met eerste Regionale Investeringsagenda van Nederland

Door: Amber Kuijs algemeen

BREDA - Wethouder Paul de Beer heeft gisteren tijdens de Expo Real in München, een grote jaarlijkse vastgoedbeurs, de eerste versie van de regionale investeringsagenda (RIA) overhandigd aan Alliantie NOVI. Hiermee heeft de gemeente een primeur. Breda heeft als eerste regio in Nederland een voorzet geleverd voor de agenda waarin verstedelijking wordt versterkt. 

In het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van de overheid werken een aantal regio's in Nederland samen om een investeringsagenda op te stellen. Daarin wordt vastgelegd welke grote urgente opgaven zij binnen hun regio willen oppakken en welke investeringen zij gaan plegen. Dit is onder andere op het gebied van verstedelijking, energietransitie, klimaatopgaven en bereikbaarheid. 

Regionale Investeringsagenda's maken aan de overheid duidelijk welke nationale opgaven in de regio's worden opgepakt. Op basis daarvan kunnen zij tot gerichte inzet van instrumenten en middelen komen.

Bredase RIA
De regio Breda bestaat uit de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Zundert. Paul de Beer, wethouder stedelijke ontwikkeling, heeft gisteren namens deze regio de eerste versie van hun RIA overhandigd aan Desirée Uitzitter van Alliantie NOVI. Deze alliantie werkt aan de praktische uitvoering van de NOVI.

Na de overhandiging heeft de wethouder de plannen nog kort toegelicht. Zo staat is in de Regionale Investeringsagenda de bouw van 15.000 woningen tot 2030 opgenomen. Deze zijn gekoppeld aan investeringen in onder meer bereikbaarheid, nergietransitie, klimaatadaptie en groene en blauwe structuren. De Beer benadrukt dat het een voorzet is. "Het is nog geen vanzelfsprekendheid dat op regionaal niveau de krachten en investeringen gebundeld worden en dat alle grote opgaven integraal worden opgepakt."

Uitzetter, een van de initiatiefnemers van de alliantie, prijst de voortvarendheid waarmee de Bredase regio de uitdagingen heeft opgepakt. "Het getuigt van uitvoeringskracht bij de betrokken gemeente en hieruit blijkt dat deze werkwijze bij partijen enthousiasme oproept."