Tien jaar wachten op een plek voor een bootje: gemeente werkt aan uitbreiding ligplaatsen | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Stadsfotograaf Breda

Tien jaar wachten op een plek voor een bootje: gemeente werkt aan uitbreiding ligplaatsen

BREDA - Met mooi weer met je eigen bootje over de Singels varen. Het is voor veel Bredanaars een droom. Maar aan ligplaatsen is een groot tekort. Er staan maar liefst 400 mensen op de wachtlijst, die als het aantal ligplaatsen niet wordt uitgebreid maar liefst 10 jaar zullen moeten wachten. Daarom werken Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda nu aan een plan om meer ligplaatsen te realiseren.


Wie op de wachtlijst wil om een plek te bemachtigen voor zijn bootje aan de Singels, komt van een koude kermis thuis. De wachtlijst is gesloten, omdat er al te veel aanmeldingen op staan. Op het moment staan er 400 mensen op de lijst. Maar als het aantal plekken niet wordt uitgebreid, dan staan die 400 mensen er nog wel even. Dan zal het waarschijnlijk zo'n tien jaar duren eer de lijst leeg is.  Daarom wordt er gewerkt aan een plan om de plekken uit te breiden. "Het gesprek met Waterschap Brabantse Delta over de uitbreiding van het aantal ligplaatsen is reeds verkennend opgestart. De uitbreiding is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de ligging van kabels en leidingen, ecologie, afstand tot bruggen en overstorten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de monumentale status van de taluds. De komende maanden wordt gezamenlijk met het Waterschap Brabantse Delta gewerkt aan een plan", laat het college weten.

Ook wordt er gehandhaafd op het gebruik van de ligplaatsen. Zo werd er afgelopen zomer een opschoonactie gehouden. Alle ligplaatshouders die niet aan de vergunningvoorwaarden voldeden, werden aangeschreven. En dat had als gevolg dat enkele vergunningen werden ingetrokken, waardoor er weer ruimte kwam voor mensen van de wachtlijst. In totaal is 97 procent van alle ligplaatsen bezet. 3 procent wordt bewust leeg gehouedn voor wanneer er bijvoorbeeld onderhoud moet worden uitgevoerd. Dan hebben de boten een plek om naar uit te wijken.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief