Oplossing oververhitte woningmarkt: 'Kijk naar sociale koop en verruiming van de sociale huursector' | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: BredaVandaag

Oplossing oververhitte woningmarkt: 'Kijk naar sociale koop en verruiming van de sociale huursector'

BREDA - De woningmarkt in Breda is oververhit. Gisteren nog maakte het CBS bekend dat landelijk slechts 1,2 procent van de woningen leeg staat, waar dat bij een gezonde huizenmarkt tussen de 2 en 3 procent ligt. En in Breda staat zelfs slechts 0,7 procent leeg. Niets voor niets heeft het college als doelstelling om in vier jaar tijd 6000 nieuwe woningen te realiseren. Maar dan is het wel belangrijk dat die woningen voor alle Bredanaars toegankelijk zijn. Sociale koop en een verruiming van de sociale huursector kunnen daar aan bijdragen, stelt Arjen van Drunen van de PvdA.


Sociale koop

Eén van de manieren om de oververhitte woningmarkt het hoofd te bieden is volgens de PvdA sociale koop. Dat is een manier om vooral starters aan een koopwoning te helpen. De gemeente zorgt dan dat koopwoningen voor een vaste, 'lage' prijs worden aangeboden aan starters die dan bijvoorbeeld een huurwoning in de gemeente kunnen verlaten. Dat gaat dan vaak om prijzen tot de 200.000 euro. Het is een oplossing om het grote gat tussen huurprijzen en de prijzen van koopwoningen te overbruggen. De PvdA wil graag van het college weten hoe vaak dit instrument door de gemeente wordt ingezet. 

Verruiming sociale huur

In de huidige huizenmarkt zijn vaak mensen met een middeninkomen de dupe. Ze komen niet in aanmerking voor sociale huur, maar kunnen ook geen hypotheek krijgen om een koopwoningen aan te schaffen. Daardoor zitten ze vaak vast in peperdure particuliere huur. Een verruiming van de sociale huur kan daar een oplossing voor zijn. De liberalisatiegrens (de grens tot welk inkomen je recht hebt op sociale huur) zou dan om hoog moeten gaan. Aedes (vereniging van woningcorporaties) pleit er al voor om de liberalisatiegrens aan te passen in steden met een verhitte woningmarkt en om corporaties ook meer mogelijkheden te geven voor het middensegment. 

Doorstroming

Als laatste wil de PvdA weten hoe het college werkt aan het bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt. "De PvdA Breda denkt dat het aantrekkelijker maken voor oudere Bredanaars om naar een kleinere levensloopbestendige woning te verhuizen een mooie kans is om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen", schrijft Van Drunen. Door ouderen te stimuleren om kleiner te gaan wonen, komen gewilde gezinswoningen vrij. 

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief