Foto: Rijnhout Media

Brabantse Delta treft maatregelen: 'Waterpeil dreigt onder kritiek niveau te zakken'

BREDA - Waterschap Brabantse Delta heeft vanochtend vanwege de droogte de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen ingesteld. In de regio Breda en rond Halderberge mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen. Opvallend is dat Brabantse Delta deze maatregel erg vroeg heeft moeten nemen. Ter vergelijking: vorig jaar werd het eerste onttrekkingsverbod pas ingesteld in juni. 


In de stroomgebieden van de Brandse Vaart en Zijbeken (Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert) en in de stroomgebieden Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop (Halderberge en Breda, Etten-Leur en Rucphen) geldt vanaf 11 mei een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater. 

De zakkende grondwaterstanden, het droge voorjaar en de weersverwachting zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. "Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, stellen wij een onttrekkingsverbod in", laat het waterschap weten. Door de lagere waterstand kan schade optreden aan oevers en kaden en kunnen dieren en planten in het water dood gaan. 

Zuinig

Kees de Jong, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta, roept inwoners en agrariërs op om zuinig om te gaan met water: "Ondanks dat onze gedachten nu vooral uitgaan naar de gezondheid van onze naasten en alle coronapatiënten, merken we als waterschap dat het klimaat zich niets van de coronacrisis aantrekt", legt hij uit. "We hebben te maken met een droge periode, al vroeg in het jaar. Afgelopen winter hebben we samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders het water goed en lang vastgehouden, maar nu haalt de natuur ons in. Deze onttrekkingsverboden zijn nodig om verdroging in het gebied tegen te gaan. Daarom doe ik nu een oproep om zuinig omgaan met het water dat er nog is, om ergere verdroging te voorkomen."

De onttrekkingsverboden gelden vanaf 11 mei 2020 en duren tot een nog nader vast te stellen tijdstip. Het waterschap controleert of iedereen zich aan het verbod houdt. Voor de overige gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod. 

Droogte tegengaan
Waterschap Brabantse Delta doet er alles aan om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen omhoog te zetten en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden. Ondanks alle maatregelen zijn de eerste onttrekkingsverboden nu nodig.

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief