Wietproef een stap dichterbij: overheid stelt 710.000 euro beschikbaar voor uitvoering in Breda | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: wesley van der Linde

Wietproef een stap dichterbij: overheid stelt 710.000 euro beschikbaar voor uitvoering in Breda

BREDA - Den Haag stelt 710.000 euro beschikbaar voor de proef met legale wietteelt in Breda. Breda krijgt het geld voor de looptijd van vijf jaar. Bovendien zal de wet- en regelgeving waarin Breda formeel wordt aangewezen als één van de gemeenten waar het experiment wordt uitgevoerd binnenkort in werking treden. Gegadigden die de productie voor hun rekening willen nemen kunnen zich vanaf dan melden.


Burgemeester Depla heeft in een brief de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het experiment met de legale wietteelt. Eén van de nog openstaande punten was de tegemoetkoming van de overheid voor de gemeenten waar het experiment wordt uitgevoerd. Die is nu rond. Voor het aanloopjaar wordt 150.000 euro uitgekeerd en voor de vier uitvoeringsjaren daarna 140.000 euro. In totaal komt dat dus neer op ruim 700.000 euro. "Daarmee komen de ministers hun toezegging na een substantiële bijdrage te geven aan de deelnemende gemeenten in de kosten", laat Depla weten.

Daarnaast zal de wet- en regelgeving binnenkort in werking treden. Daarin wordt Breda formeel aangewezen als één van de gemeenten waar het experiment wordt uitgevoerd. Direct na deze datum kunnen gegadigden voor het telen van cannabis zich aanmelden. Dat selectieproces is in handen van het ministerie. 

De verwachting is dat in het najaar de telers geselecteerd zullen worden. De inschatting is dat het daarna nog een half tot een jaar zal duren voordat er kwantitatief en kwalitatief genoeg cannabis is geteeld in voldoende variëteiten om het experiment te kunnen starten. Volgens de burgemeester is het dus reëel dat het experiment pas van start gaat na de Tweede Kamer verkiezingen in 2021.

Wietproef

De 'wietproef' wordt uitgevoerd in tien gemeenten. Naast Breda doen Almere, Arnhem, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad mee. De wietproef loopt 4 jaar.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief