Bredanaars zijn sterk verdeeld over de toekomst van vuurwerk in de stad | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Wesley van der Linde/ Groennieuws

Bredanaars zijn sterk verdeeld over de toekomst van vuurwerk in de stad

BREDA - Hoe moet de gemeente Breda de komende jaren omgaan met het afsteken van vuurwerk? Dat is de vraag waarop Bredanaars afgelopen tijd antwoord konden geven via een enquête. Maar een eenduidig antwoord is er niet gekomen. Bredanaars blijken sterk verdeeld te zijn.


Hoeveel inwoners de vragenlijst precies hebben ingevuld, heeft burgemeester Depla niet exact laten weten in zijn brief aan de gemeenteraad. Wel schrijft hij dat het 'animo groot was'. Dat betekent dat veel Bredanaars de moeite hebben gedaan om hun voorkeur over de toekomst van vuurwerk in de stad uit te spreken. Maar een duidelijke voorkeur voor een bepaald scenario kwam daarin niet naar voren.

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden. Het afsteken van vuurwerk kan toegestaan blijven, of verboden worden in (delen van) de stad. Ook is het mogelijk om vuurwerkvrije zones in te stellen, of vrijwillig vuurwerkvrije zones. Dat laatste heeft in ieder geval duidelijk niet de voorkeur bij de meeste inwoners. Bij een vrijwillig vuurwerkvrije zone mogen inwoners zelf een zone instellen waar vuurwerk niet mag worden afgestoken. Het initiatief moet dan vanuit de buurt komen, en er wordt niet op gehandhaafd.

Opvallend

Hoewel er geen duidelijke voorkeur voor één scenario uit de vragenlijst naar voren kwam, waren er wel enkele zaken op te maken uit de gegeven antwoorden. Zo hebben inwoners met huisdieren vaker een voorkeur voor het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in de gehele gemeente dan mensen zonder huisdieren. En een grote meerderheid van jongeren tussen de 13 en 17 jaar is voorstander van geen enkel verbod.

Gemeenteraad

Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen hoe er komend jaar wordt omgegaan met vuurwerk in de stad. Wanneer er een nieuw scenario wordt gekozen, zal er in het najaar opnieuw een vragenlijst komen waarin Bredanaars wordt gevraagd hoe dat precies moet worden ingevuld. 

Na de jaarwisseling zal er opnieuw een peiling worden gehouden, waarbij bewoners kunnen aangeven hoe het beleid bevallen is.