Gemeente trekt 500.000 euro uit voor steun aan dorps- en wijkcentra | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto:
Uitgelicht

Gemeente trekt 500.000 euro uit voor steun aan dorps- en wijkcentra

BREDA - Door de coronacrisis zijn de 35 dorps- en wijkcentra in Breda een tijd gesloten geweest voor ontmoeting. En ook nu zijn de mogelijkheden nog beperkt. Daarom heeft de gemeente Breda besloten de centra extra te steunen. Zowel praktisch, als financieel.


 “We vinden het belangrijk dat deze ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen blijven bestaan en dat de vrijwilligersbesturen kunnen rekenen op ondersteuning", legt wethouder Haagh uit. "Daarom bieden we hen naast praktische ondersteuning ook financiële ondersteuning daar waar de regelingen van de rijksoverheid niet van toepassing of onvoldoende zijn. Zodat inwoners in de stad elkaar in hun eigen buurt kunnen blijven ontmoeten en deel kunnen blijven nemen aan de verschillende activiteiten die aangeboden worden.” 

Ondersteuning gemeente Breda 

Voor de centra is de "Tijdelijke Subsidieregeling ondersteuning wijk- en dorpscentra COVID-19" beschikbaar. Hiervoor is een budget van 500.000 euro uitgetrokken door de gemeente. De subsidieregeling betreft een tegemoetkoming op de vaste kosten in de periode april tot en met september 2020. De gemaakte kosten hangen samen met de omvang van de locatie en de gemaakte extra kosten voor de benodigde veiligheidsmaatregelen voor COVID-19 in de panden. 

Aanvraag indienen 

Een aanvraag indienen voor deze tijdelijke subsidieregeling kan vanaf 22 juli tot en met 31 augustus 2020. Op de website https://corona.breda.nl/aanpassing-wijk-en-dorpscentra is vanaf 20 juli meer informatie te vinden over de regeling en de wijze waarop deze is aan te vragen. Complete aanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen. 

Naast financiële ondersteuning kunnen dorps- en wijkcentra nu al rekenen op begeleiding voor de inzetten van rijksregelingen en bij het inzetten van gemeentelijke vouchers. Dorps- en wijkcentra worden daarnaast bijgestaan bij het inrichten van de centra en activiteiten binnen de 1,5 meter afspraken. 

In april 2020 heeft Breda een hulpmaatregelenpakket samengesteld voor de periode tot en met september 2020. De maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk. Voor de uitvoering van de daarin opgenomen maatregelen heeft Breda een bedrag van 6,83 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief