Foto: BredaVandaag

Gemeente start verkeersonderzoek naar twee kruispunten op Marialaan

BREDA - In verband met toekomstig groot onderhoud gaat de Gemeente Breda bekijken of er verkeerskundige en ruimtelijke verbeteringen mogelijk zijn op de kruispunten Marialaan - Keermanslaan - Allerheiligenweg en Marialaan - Jorisstraat. 


De gemeente wil hiervoor inzicht krijgen in de verkeersstromen van de twee kruispunten. Een aantal dagen lang zullen de plekken gemonitord worden. Dit gebeurd met behulp van camera's.

Het gaat hier om lage resolutie camera's. Deze kunnen alleen tellen hoe veel auto's er op bepaalde momenten aanwezig zijn. Ze registreren geen kentekens of gezichten.

Adviesbureau

De gemeente heeft deze opdracht gegeven aan het bedrijf Mobycon. Dit is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van mobiliteitsvraagstukken.

Na de uitvoering van het onderzoek worden de beelden ingelezen en verwerkt. De camera's hangen van 15 tot 21 september bij de Marialaan– Keermanslaan – Allerheiligenweg en bij de Marialaan – Jorisstraat.