Tweede termijn voor Depla als burgemeester van Breda: ‘Ik ben heel blij met dit besluit’ | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Perry Roovers

Tweede termijn voor Depla als burgemeester van Breda: ‘Ik ben heel blij met dit besluit’

BREDA - Paul Depla zal aan een tweede termijn starten als burgemeester van Breda. De herbenoemingscommissie die zich afgelopen weken over de vraag boog of Depla herbenoemd moet worden voor een tweede termijn kwam vandaag met een positief advies.


Al zes jaar lang is Paul Depla burgemeester van Breda. Daarmee loopt zijn eerste termijn ook af. Een herbenoemingscommissie boog zich de laatste weken over het vraagstuk: moet de burgemeester voor een tweede termijn blijven zitten? Op die vraag kwam de commissie vanavond met een positief antwoord.

Paul Depla kreeg mooie woorden van vertrouwen en waardering van de voorzitter van de vertrouwenscommissie Dirk Uyl: “Paul Depla heeft sinds zijn komst naar Breda in belangrijke mate bijgedragen aan de positie van de stad en haar inwoners en heeft Breda landelijk op de kaart gezet. De stad is zelfs opgetild naar de eredivisie! De ambities en daadkracht van Paul Depla zijn meer dan welkom bij enkele grote opgaven die de komende jaren voor de stad liggen te wachten. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Breda heeft dan ook met veel plezier samengewerkt om tot een welluidend positieve aanbeveling te komen.”

Reactie Paul Depla

Paul Depla, die in het openbare deel van de raadsvergadering het raadsbesluit te horen kreeg, dankte de gemeenteraad in het in hem gestelde vertrouwen : “Ontzettend blij ben ik met dit besluit van de gemeenteraad. De afgelopen 6 jaren zijn voor mijn gevoel echt voorbij gevlogen. Ik heb me in die periode met veel energie, plezier en toewijding ingezet voor deze prachtige stad. En ik wil daar ook graag mee doorgaan. Het doet me goed dat de raad me daarin haar vertrouwen geeft. Er liggen voor Breda nog een aantal mooie kansen en uitdagingen op stapel waar ik als burgemeester graag mijn bijdrage aan wil leveren. Ik denk dan aan ontwikkelingen die veel gaan betekenen voor het Breda van de toekomst zoals bijvoorbeeld het uitwerken van ‘Verbeter Breda’, en de inrichting van het CSM-terrein. Maar ook aan de uitdaging om de inwoners, bedrijven en organisaties in Breda op een goede manier uit de Corona-crisis te laten komen. De kracht van Breda zit hem in het ‘Samen’, in Grenzeloos, Groen en Gastvrij. Met volle energie en betrokkenheid wil ik de komende jaren verder werken aan het voelbaar en zichtbaar maken van deze pijlers. Samen met het College, de Gemeenteraad, de ambtelijke organisatie maar vooral ook met degenen die Breda maken tot wat ze is; de bewoners, ondernemers en organisaties in de stad en alle dorpen en wijken.”

Na het opsturen van de aanbeveling van de raad zal de Commissaris van de Koning in Brabant, mw. Adema, deze overbrengen aan het ministerie van BZK. Vervolgens zal in de komende maanden de officiële benoeming van Paul Depla voor zijn tweede Bredase ambtstermijn plaatsvinden.

Benoeming

Paul Depla werd op 16 maart 2015 benoemd als burgemeester van Breda. Hij is daarmee de opvolger van Peter van der Velden. Van der Velden was tien jaar de burgemeester van de stad.