Gratis parkeerplekken langs Lovensdijkstraat gaan plaats maken voor een park | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Google Maps

Gratis parkeerplekken langs Lovensdijkstraat gaan plaats maken voor een park

BREDA - De gemeente Breda heeft het plan om in het najaar van 2022 de onverharde strook langs de Lovensdijkstraat tussen De la Reijweg en Cavaleriestraat opnieuw in te richten als parkzone met ruimte voor recreatie, water en natuur. Momenteel wordt de strook gebruikt als parkeerplaats en kunnen Bredanaars er gratis parkeren.


Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar ooit was de zanderige parkeerstrook langs de Lovensdijkstraat een groenstrook. De gemeente Breda heeft de ambitie om op die plek het groen terug te laten keren. In het najaar van 2022 zal het gebied worden aangepakt, waarna het gratis parkeren zal komen te vervallen.

De plannen sluiten aan bij de ambitie van Breda om een ‘stad in een park’ te worden. Bovendien moet de nieuwe parkzone bijdragen aan de opvang van regenwater. “In de afgelopen jaren is er veel nieuw gebouwd rond het Amphia Ziekenhuis. Daarbij zijn ook waterpartijen aangelegd om extra water op te vangen. Er zijn echter extra maatregelen nodig. Gemeente en waterschap willen daarom een waterloop vanaf het Amphia Ziekenhuis naar de singel aanleggen”, laat de gemeente weten.

Plannen

Er liggen inmiddels verschillende ontwerpen klaar voor de plannen. Er is een 0-parkeervariant waarbij alle parkeerplaatsen komen te vervallen. Wel worden een groot deel van de monumentale bomen in dat ontwerp behouden. De 40-parkeervariant gaat uit van betaald parkeren aan de rijweg aan de zijde van Vredenbergh en Avans. Met de komst van deze 40 betaalde parkeerplaatsen moet de rijweg verschuiven. Dit betekent dat hiermee de monumentale bomen langs de rijweg verdwijnen. Hiervoor in de plaats worden nieuwe bomen aangeplant.

Bredanaars worden door de gemeente uitgenodigd om hun mening te geven over de schetsontwerpen. Dat kan van 6 april tot en met 2 mei via planbreda.nl. De ‘voorlopige ontwerpfase’ start in mei 2021. Het voorlopig ontwerp wordt naar verwachting in september 2021 op PlanBreda geplaatst. Het definitief ontwerp volgt daarop in februari 2022. Volgens planning start de uitvoering in het najaar van 2022.