<p>Bewoners in de rij om de petitie tegen het plan te tekenen</p>

Bewoners in de rij om de petitie tegen het plan te tekenen

(Foto: John van der Walle)

Toch geen recreatie bij Waterdonken: ‘Past niet bij de rust en de natuur’

BREDA - Er komt toch geen plek om te recreëren langs de oever van het water bij Waterdonken. Het gebied was één van de zes plekken waar de gemeente Breda recreatie langs het water wilde stimuleren, maar het plan kon rekenen op veel verzet van de omwonenden omdat het niet zou passen bij de natuurwaarden en het dagelijks gebruik van het gebied. Daar is de gemeente het mee eens: De waterplas bij Waterdonken is dus van de lijst gestreept.


Tijdens de zomermaanden heeft de gemeente zes extra plekken voorgesteld voor verkoeling en vertier. Eén van deze plekken is de noordkant van de oevers aan de Waterakkers. Maar daar komt de gemeente nu van terug. “Het voorstel sluit niet goed aan op de natuurwaarden en het dagelijks gebruik van het gebied”, laat de gemeente Breda nu weten.

De gemeente en vertegenwoordigers van de bewoners van de Waterdonken en Bouverijen zijn samen om tafel gegaan nadat er veel verzet kwam vanuit de bewoners tegen het plan om recreatie te stimuleren aan de waterplas. Samen zien zij het belang in van de natuurwaarden van Waterakkers en zijn ze het eens dat het uitnodigen om naar noordkant van de Waterakkers te komen voor verkoeling en vertier, beter past op een andere plek. Iedereen blijft dus welkom om te genieten van de rust en de natuur, maar niet voor recreatie langs het water zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de Asterplas. 

Samenwerking

De bewoners van de Waterdonken en Bouverijen houden van het groene waterrijke landschapspark en houden het schoon en letten op het dierenleven. De gemeente op haar beurt gaat bezoekers informeren met borden over de natuurwaarden en oproepen de natuur te respecteren. Ook gaat de gemeente door met het ecologisch maaibeheer om de oevers te beschermen. “Waterakkers is de schakel en gemeentelijke ecologische verbindingszone tussen Breda Noord en Teteringen. Het is belangrijk dat de natuur rust en ruimte krijgt en bezoekers hiervan kunnen genieten”, aldus de gemeente Breda. Een wand voor de oeverzwaluwen aan de noordkant benadrukt dat nog eens extra. 

De overige vijf ‘nieuwe’ plekken om te recreëren:
Brack en Belcrum Beach, 2 stroken langs de waterkant
Zaartpark, de waterkant en het veldje dat nu in gebruik is als hondenlosloopplek
Boeimeerpark, een bescheiden stadsstrandje
Gasthuisvelden, de oever aan de Singel achter de Teruggave (het voormalig belastingkantoor) tussen de Weerijssingel en de Arsenaalsbrug
‘t Zoet, een nieuwe plek aan de Markkade. (vermoedelijk begin augustus).