Foto: Plan Breda

Erasmusplein wordt moderne en groene plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten

BREDA - Het Erasmusplein gaat plaats maken voor een modern en groen plein waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Op het plein komt ruimte voor plantvakken, gazon, grassen en bomen. Op het binnenplein wordt een wadi aangelegd voor de opvang en infiltratie van hemelwater. Ook komen er bankjes en een klimboom met stapstenen.


Ideëen ophalen, keuzes maken én als wijk energie steken in de dingen die je echt belangrijk vindt. Dat is hoe de gemeente Breda samen met inwoners de dorpen en wijken verder wil ontwikkelen. In 2018 werd zo in het kader van ‘Breda Begroot’ een proces gestart in de wijk Blauwe Kei. Het resultaat is nu een akkoord van het college van B&W voor de herinrichting van het Erasmusplein. Het oude sleetse plein uit de jaren 50 maakt ruimte voor een modern en groen plein waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. En dat mede dankzij de enorme inzet van een aantal betrokken wijkbewoners.

“Ik weet nog hoe hard het wijkplatform zich destijds heeft ingezet om ideen en wensen van alle wijkbewoners op te halen. In het kader van Breda Begroot werden bijeenkomsten en spelavonden georganiseerd en werd ook door de basisschool leerlingen meegedacht”, aldus Wethouder Haagh. “Maar ook tijdens het vervolgproces zijn wijkbewoners actief betrokken door een werkgroep. Een gezamenlijke wens van de wijk komt in deze herinrichting daardoor nu tot leven. Een kers op de taart voor de zeer deskundige, betrokken en enthousiaste wijkbewoners die zich hier zo ontzettend hard voor hebben gemaakt en een aanwinst voor de wijk Blauwe Kei.”

Buurt en gemeente

In 2018 is in de wijk Blauwe Kei Breda Begroot gestart. Een werkwijze om samen met inwoners uit de wijk te bekijken wat zij belangrijk vinden voor de wijk. Een make-over van het Erasmusplein stond bij veel buurtbewoners hoog op het verlanglijstje. In 2019 is een werkgroep uit de wijk aan de slag gegaan met het maken van drie schetsen voor een nieuw plein. Voorstellen gericht op ontmoeten, groen en water. In 2020 zijn deze schetsen voorgelegd aan alle bewoners van de wijk. Uiteindelijk hebben zo’n 150 bewoners van de Blauwe Kei hun stem uitgebracht. Het scenario ‘ontmoeten’ kreeg de voorkeur met 60 procent van de stemmen, ‘groen’ en ‘water’ kregen ieder 20 procent van de stemmen. In de zomer van 2020 heeft de werkgroep de drie scenarios inclusief voorkeurstemmen overhandigd aan wethouder Haagh en wethouder Bos.

Een door de gemeente ingehuurd ontwerpbureau heeft op basis van de voorstellen en wensen daarna een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit is enkele maanden geleden op PlanBreda gepubliceerd. Op basis van de reacties op die publicatie is het ontwerp nog wat aangepast en voorgelegd aan het college. Het ontwerp is dus echt een co-creatie van de (externe) werkgroep, bewoners, ondernemers, winkeliers, wijkplatform Blauwe Kei, de gemeente en overig belanghebbenden.

Definitief Ontwerp 

Op het plein komt ruimte voor plantvakken, gazon, grassen en bomen. Op het binnenplein wordt een wadi aangelegd voor de opvang en infiltratie van hemelwater. Ook komen er bankjes en een klimboom met stapstenen. Het wijkthema het ‘groene lint’, een aaneengesloten groene verbindingszone door de wijk, wordt op het plein gevisualiseerd met een route van een rode bestrating. Om de snelheid in de woonstraten te verlagen worden plateaudrempels aangelegd aan de Viveslaan en Lange Bedde. De voetpaden langs de Viveslaan en Waardakker, ter hoogte van de Nieuwe Bogerd, worden doorgetrokken. De voetganger krijgt hiermee voorrang en het plein is hierdoor beter bereikbaar en toegankelijk. Het parkeren wordt opnieuw gerangschikt om onder andere ruimte voor looproutes en oversteekplaatsen te creëren.  

Planning

Naar verwachting begint het werk voor de herinrichting in november 2021. Voorafgaand aan het opknappen worden begin juli 3 bomen aan de Lange Bedde gekapt. Deze bomen hebben een hele beperkte groeiplaats en slechte beworteling. Bij de herinrichting worden nieuwe bomen geplant.

Meer informatie en een tekening van het ontwerp zijn te zien op PlanBreda.

Bregje Kop
 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief