Foto: JimkeJoling.nl

De aanleg van de Nieuwe Mark: Begin 2022 moet het werk starten

BREDA - Met de aanleg van de Nieuwe Mark is het voor Bredanaars straks weer mogelijk om via de Mark, Nieuwe Mark en de Singel om de historische binnenstad van Breda heen te varen. Maar voor het zover is, zal er nog jaren gewerkt moeten worden aan de aanleg van het miljoenenproject. Om in de aanleg én het beheer te voorzien hebben de gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De gunning en de start van het werk staan gepland voor begin 2022.   


De gemeente Breda gaat starten met de uitvoering van de aanleg van de rivier de Nieuwe Mark in de Bredase binnenstad. Daarvoor hebben zij een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap werkt mee aan het project met de voorbereiding van de aanleg van een ‘regelwerk’. Dat is een watersturende constructie in de rivier die nodig is om de stroomsnelheid van het water te kunnen beheersen. De gemeente en het waterschap gaan ook nauw samenwerken bij de planprocedure die nodig is om de Nieuwe Mark te kunnen realiseren. Behalve over de aanleg van de Nieuwe Mark hebben de gemeente en het waterschap ook afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het water, de kades en oevers en het regelwerk;

“Ik ben blij dat we samen met het Waterschap West-Brabantse Delta op kunnen trekken om onze nieuwe stadsrivier te realiseren”, aldus wethouder Paul de Beer. “Brabantse Delta is een kundige partner. Met deze samenwerkingsovereenkomst formaliseren we de aanleg, het beheer en het onderhoud de Nieuwe Mark. Een stromende en bevaarbare rivier. Een prachtige groenblauwe toevoeging aan het centrum van Breda”. Hans Peter Verroen, bestuurslid van waterschap West-Brabantse Delta hierover: “Als partner van dit project, kunnen we vanaf de ontwerpfase kansen voor het afvoerende watersysteem, de Nieuwe Mark en de singels, optimaal benutten. We werken ook graag mee aan dit project omdat er ruimte is voor een innovatieve aanpak van doelen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterkwaliteit”. 

Over de Nieuwe Mark

De Nieuwe Mark moet een stromende en bevaarbare rivier worden. “Een blauwgroene ader van singel tot singel”, zoals de gemeente Breda het noemt. Alles bij elkaar gaat het om een traject van anderhalve kilometer. Het werk wordt de komende jaren in drie fases uitgevoerd. De eerste fase was die van de Tolbrugstraat naar de Waterstraat. De tweede fase is van de Waterstraat tot aan de Fellenoordstraat. En de derde fase is vanaf de Fellenoordstraat, inclusief de nieuwe brug, tot aan de witte huisjes  De rivier de Mark loopt nu langs het centrum van Breda. De herinrichting zorgt ervoor dat het in de toekomst weer mogelijk is om via de Mark, de Nieuwe Mark en de Singel om de historische binnenstad van Breda te varen.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief