Foto: Henk Voermans

Drukte op Bredase wateren zorgt voor spanning tussen gebruik en ecologische doelstellingen

BREDA - Het wordt steeds drukker op de Bredase wateren. Vooral in de zomer spot je het ene na het andere bootje of een supper op de Singel. Maar om de kwaliteit van het water te behouden, zullen er maatregelen genomen moeten worden. 


Particuliere sloepjes, grotere boten van verhuurbedrijven en suppers. Het wordt de laatste jaren steeds drukker op de Bredase Singel. Daardoor ontstaat er steeds meer een spanning tussen het gebruik van de wateren en de ecologische doelstellingen van de stad. Om de kwaliteit van het vaargebied te behouden en de veiligheid van de diverse gebruikers te garanderen, zet de gemeente acties uit om de drukte te managen.

“Om het aantal wateractiviteiten te kunnen beheersen, dient er een duidelijk beeld te zijn van de maximale drukte op het water zonder dat daarbij schade ontstaat aan natuur/ecologie en het woongenot van huishoudens met een woning op/aan het water”, aldus het college. “Om dit inzichtelijk te maken zijn in 2021 tellingen uitgevoerd op het water, waarbij het aantal en type vaarbewegingen zijn vastgelegd. In 2022 worden deze resultaten vertaald naar de druktebeleving: welke drukte vinden we nog acceptabel voor Breda, rekening houdend met de diverse waarden van het water (natuur, recreatie, erfgoed, waterkwaliteit en woongenot). Op basis van het onderzoek worden de ontwikkelmogelijkheden bepaald, zowel het aantal commerciële ligplaatsen (ruimte voor bedrijven), als particuliere recreatieve ligplaatsen. Dit wordt verankerd in beleidsregels, ligplaatsvergunningen en Aanwijzingsbesluit Openbaar Water (hierin zijn de beschikbare ligplaatsen aangewezen)”, zegt het college. “Ook wordt er gekeken naar eventuele doorvaartprofielen (maximaliseren van omvang van vaartuigen) en het eventueel uitgeven van exploitatievergunningen voor bedrijven (maximaliseren van aantal bedrijven). Er zijn namelijk ook veel bedrijven actief op het water zonder vaste ligplaats, maar die wel van invloed zijn op de balans tussen natuur en waterrecreatie.”

Ligplaatsen 

Ook qua ligplaatsen voor bootjes is het erg druk in Breda. De wachtlijst voor een ligplaats in de Singel bedraagt op dit moment 385 personen. De wachtlijst is op dit moment gesloten, waardoor inschrijving niet meer mogelijk is. 110 personen die op de wachtlijst staan ingeschreven, zijn al in het bezit van een ligplaatsvergunning. Zij hebben echter de voorkeur voor een andere ligplaatslocatie, waardoor zij op de wachtlijst zijn blijven staan.

Het kan voorkomen dat er op sommige ligplaatsen een gezonken bootje ligt. “Een deel van de ligplaatshouders kiest ervoor om het vaartuig gedurende de wintermaanden uit het water te halen. Vanuit handhaving wordt er met regelmaat een controleronde gemaakt”, aldus het college. “Ligplaatshouders waarvan de boot is gezonken of de ligplaats langdurig leeg is, worden hierop aangesproken. Indien hier geen actie op wordt ondernomen, gaat de gemeente over tot handhaving.”

Bregje Kop
 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief