Foto: Bredavandaag

GGD wil testlocatie in februari verhuizen naar Heusdenhout

BREDA - De GGD West-Brabant wil halverwege februari een vervangende testlocatie openen in het oude ABN Amro-gebouw aan Kemelstede 2 in Breda. De huidige testlocatie aan de Langendijk op het terrein van het oude Amphia ziekenhuis moet verdwijnen, omdat er werkzaamheden gaan plaatsvinden.


De teststraat van de GGD West-Brabant in Breda gaat verhuizen. De teststraat is gevestigd bij Amphia Langendijk, maar daar gaat gestart worden met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Park Langendijk. Daarom wil de GGD de testlocatie in februari verhuizen, en de keuze is gevallen op het oude ABN-Amro-gebouw in Heusdenhout.

In de afgelopen maanden zijn er verschillende locaties in Breda en omgeving onderzocht, laat de GGD weten. Het leegstaande ABN Amro-kantoor aan de Kemelstede blijkt voor de GGD het meest geschikt. “We kiezen hiermee bewust voor een binnenlocatie, een zogenoemde ‘walk through’-locatie. Dit betekent dat bezoekers eerst hun auto of fiets parkeren en lopend het gebouw binnengaan.” Zo’n locatie biedt volgens de GGD veel voordelen. Zo is er flexibiliteit voor het opzetten van testruimten, zijn de weersomstandigheden bij een binnenlocatie niet relevant, is er betere beveiliging mogelijk en zijn er betere voorzieningen voor gas, water en licht.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat de GGD in het ABN Amro-gebouw aan de Kemelstede een testlocatie kan inrichten, zijn zij verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente Breda. Dit maakt het mogelijk om de locatie tijdelijk als maatschappelijke voorziening in te richten. De GGD heeft de aanvraag voor deze vergunning gedaan voor de periode van 1 februari tot en met 31 december 2022. “Met een optie tot verlenging zolang wij de maatschappelijke opdracht vanuit de rijksoverheid uitvoeren.”