Foto: Thebe | GGZ

Er wordt gebouwd aan de Heilaarstraat: Een nieuw woonzorgcentrum voor Thebe en GGz Breburg

BREDA - Er wordt eindelijk gebouwd aan de Heilaarstraat. Tijdenlang lag de grond braak, inmiddels is het in het gebied een en al bedrijvigheid. In opdracht van Thebe wordt hier een nieuw woonzorgcentrum gebouwd door bouwpartner SMT Bouw & Vastgoed. Het gebouw wordt naar verwachting in najaar 2023 in gebruik genomen door Thebe en GGz Breburg.


Voor Thebe wordt een gebouwdeel ontwikkeld in de vorm van een specialistisch centrum met 100 verblijfsplaatsen. Hier komen mensen te wonen die bijzondere zorg nodig hebben omdat zij dementie combineren met psychiatrische problemen (gerontopsychiatrie). Ook is er plaats voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast komen er 10 observatieplekken voor mensen met gedragsproblematiek. Thebe zal bewoners vanuit haar woonzorglocatie Lucia en bewoners vanuit woonzorglocatie Aeneas in het nieuwe gebouw huisvesten.

GGz Breburg krijgt een gebouwdeel met 30 plaatsen met verblijf voor mensen met psychiatrische problematiek, gecombineerd met levensfaseproblematiek (psychogerontologie) vanaf de leeftijd van 60 jaar.

“Onze huidige samenleving wordt steeds complexer. Ook de problemen die oudere mensen ontwikkelen worden ingewikkelder: gedragsproblematiek, psychische problemen, dementie”, laten Thebe en GGz Breburg in een gezamenlijk persbericht weten. “In de ouderenzorg merken wij dat de scheidslijn tussen psychiatrie en ouderenzorg steeds vaker vervaagt. Daarom gaan in dit nieuwe woonzorgcentrum GGz Breburg en Thebe nauw samenwerken. In dit nieuwe expertisecentrum ontwikkelen wij gezamenlijk de beste zorg op maat voor ouderen met complexe problematiek.”