Foto: Gemeente Breda

Lang en gelukkig leven: Inspiratiebus toont Bredanaars nieuwe technologieën

BREDA - In juni staat de Inspiratiebus weer in Breda. Deze bus is in september 2020 in het leven geroepen en staat vol met de laatste technologische snufjes en digitale middelen. Deze kunnen het leven van bewoners aangenamer maken en ondersteunen zorgprofessionals in hun dagelijkse werk. 


Op 2 juni brengt wethouder Arjen van Drunen samen met de heer Brekoo, lid van de seniorenraad, en zijn moeder een bezoek aan de bus. Mevrouw Brekoo is 102 jaar oud, maar woont nog steeds zelfstandig. Door een bezoekje te brengen aan de bus krijgen zij, maar ook andere senioren, mantelzorgers, professionals en vrijwilligers een beter beeld van de mogelijkheden die er zijn om langere tijd veilig en prettig zelfstandig te blijven wonen.

“We zien dat de zorg in de toekomst er anders uit moet gaan zien. Bijvoorbeeld dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen”, aldus wethouder Arjen van Drunen. “Maar we willen wel dat dit op een prettige en veilige manier kan. Met de Inspiratiebus willen we inwoners laten zien dat er technologische innovaties zijn die ertoe kunnen bijdragen dat zij zelfstandig kunnen blijven genieten van het leven.” Middelen die in de bus te zien zijn bieden een oplossing voor een concreet probleem. Bovendien zijn ze gebruiksvriendelijk én betaalbaar. 

Toegankelijk 

De Inspiratiebus is donderdag 2 juni vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur toegankelijk voor publiek en omwonenden. De bus is een initiatief van Amarant, Avans Hogeschool / GET-lab, Nieuwe Veste, Surplus, Thebe, Zorg voor elkaar Breda en de gemeente Breda. 

Bregje Kop