Foto: BredaVandaag

Linie Zuid gaat op de schop: Forse veranderingen voor verouderde wijk

BREDA - De wijk Linie-Zuid gaat op de schop. In de Swammerdamstraat is momenteel een pop-up expositie te zien met de plannen voor de wijk. Die zijn ontwikkeld is samenspraak met de bewoners. Bredanaars kunnen nog tot en met 10 juli hun mening geven over het voorlopig ontwerp.


Stenig en verouderd. Dat is hoe de wijk Linie Zuid momenteel te omschrijven is. Maar daar komt verandering in. Ontwerpbureau Urban Synergy maakte in samenspraak met bewoners van de wijk en woningcorporatie Alwel een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de wijk.

Eén van de grote verschillen tussen de huidige situatie en het nieuwe ontwerp is de toevoeging van veel groen. Die brede plantenbakken, geveltuinen, klimplanten langs gevels en bomen zorgen niet alleen voor een mooiere wijk, maar zorgen er ook voor dat regenwater beter in de grond kan trekken. Het vergroenen van de wijk moet er bovendien voor zorgen dat het op zomerse dagen minder heet wordt in de straten, en dat de luchtkwaliteit beter wordt.

De herinrichting betreft onder andere de Vuchtstraat, Jan van der Heijdenstraat, Van Musschenbroekstraat, Stevinstraat, Drebbelstraat en de Swammerdamstraat. Naast de toevoeging van groen zijn er ook anderen aanpassingen aan de straten en speelplekken. Zo worden de Van Musschenbroekstraat en Stevenstraat éénrichtingsverkeer, en wordt het parkeren op de Vuchtstraat netter georganiseerd. 

Ontwerp
Bewoners uit de wijk worden actief betrokken bij de herinrichting. Afgelopen zomer konden zij al reageren op het eerste schetsontwerp. Momenteel ligt het voorlopig ontwerp ter inzage. Bredanaars kunnen daar nog tot en met 10 juli op reageren via planbreda.nl. Vandaag, woensdag 22 juni, komen ontwerpbureau Urban Synergy en de gemeente Breda naar de tentoonstelling om met omwonenden in gesprek te gaan over de plannen.