Afbeelding
Foto: boggy22

PvdD: ‘Hoe staat het met dierenwelzijnsnota?’

Door: Ruud Smolders Algemeen

BREDA - Tijdens de coalitieonderhandelingen heeft de Partij voor de Dieren (PvdD) Breda te kennen gegeven dat Breda een dierenwelzijnsnota nodig heeft. In het bestuursakkoord is opgenomen dat Breda met een ‘ambitieuze dierenwelzijnsnota’ komt. PvdD wil dan ook weten hoe het er nu voor staat met de nota.

Tijdens de coalitieonderhandelingen heeft de Partij voor de Dieren Breda te kennen gegeven dat Breda nu écht een dierenwelzijnsnota nodig heeft. In het bestuursakkoord is – na amendering – hier ook een passage over opgenomen. Hierin staat dat Breda pal staat voor de bescherming van dieren. ‘’Dieren hebben een eigen intrinsieke waarde en verdienen reeds op die grond een solide dierenwelzijnsbeleid. Samen met onze inwoners en ondernemers van Breda bekijken we hoe we meer invulling en prioriteit aan dierenwelzijn kunnen geven”, zo staat hier onder meer in. Daarnaast geeft werd opgenomen dat er een ambitieuze dierenwelzijnsnota wordt ontwikkeld. Hierin wordt rekening gehouden met alle perspectieven op dieren die in de raad leven.” 

(Nog) geen nota

Op dit moment heeft Breda echter nog helemaal géén dierenwelzijnsnota, laat Partij van de Dieren Breda weten. Het stuk moet dus in zijn geheel nog vorm gaan krijgen de komende tijd. De partij wil daarom graag duidelijkheid van het college. 

De raadsleden willen weten hoe het gaat met het proces om tot de dierenwelzijnsnota te komen. Ook willen ze graag een tijdlijn zien over hoe het proces verloopt en welke stappen al zijn gezet. De raadsleden vragen zich daarnaast af wanneer naar verwachting het raadsvoorstel gereed zou moeten zijn.