Val Van Mourik kans voor college en ambtelijk apparaat

  Analyse

ANALYSE - Nu gemeentesecretaris Nico van Mourik vorige week zijn functie heeft neergelegd, ontstaan er kansen voor het ambtelijkapparaat en het nieuwe college om een andere weg in te slaan.


Of de lasterbrief gericht aan Van Mourik nu op waarheid is berust of niet, er zit blijkbaar iets niet goed binnen het ambtelijkapparaat van de gemeente. Onvrede over het functioneren van de secretaris is in de wandelgangen al langer hoorbaar.

Ondanks dat het college van burgemeesters en wethouders alle aangevoerde feiten in het anonieme schrijven als onwaar bestempelt, sprak het stadsbestuur van een slechte sfeer en 'een nieuw ontstane situatie'.

Als deze situatie wordt gezien als kans, kan het ervoor zorgen dat de sfeer, maar misschien nog belangrijker het functioneren van het ambtelijkapparaat wordt verbeterd.

Het is ook een kans omdat de in 2004 ingezette reorganisatie van de gemeente niet naar wens is verlopen. Afdelingen die langs elkaar heen werken, gebrek aan vertrouwen in leidinggevenden en gebrek aan centrale sturing waren de belangrijkste euvels die de gemeente parten speelden.

Het opstappen van Van Mourik en het in zijn kielzog vertrokken directielid is een aderlating. Daarnaast heeft een van de leden van de directieraad uit onvrede zich ziek gemeld. Toch kan het college met een juiste invulling van de vrijgekomen posten meer slagkracht binnen de gemeente krijgen en misschien ook als aanleiding zien om de organisatiestructuur nogmaals onder de loep te nemen.

De leiding van het ambtelijkapparaat zelf samenstellen, is geen garantie voor succes. Maar het kan de toch al lastige positie van het college wel veraangenamen. De crisis en de daarmee samenhangende forse bezuinigingen veroorzaken nogal wat hoofdpijndossiers. Om deze problemen het hoofd te bieden is een strak geregisseerd beleid nodig. En een beleid dat goed en zonder morren wordt uitgevoerd, betekent immers een kopzorg minder.

Met de juiste mensen op de juiste plaats kan de door de gemeenteraad uitgestippelde weg makkelijker worden bewandeld. Maar een beter functionerend gemeentelijk bedrijf moet verder worden gezien dan een collegeperiode. Juist op de lange termijn zal Breda daarvan de vruchten plukken.