foto Fieke van Doremalen
foto Fieke van Doremalen

Takendiscussie inwoners is schijninspraak

  Commentaar

COMMENTAAR – Breda staat een bezuinigingsopgave van tientallen miljoenen te wachten. Het stadsbestuur stelt een takendiscussie met de inwoners voor, zodat iedereen kan meedenken. Dat is niet wenselijk, want het is tijdrovend en het houdt de schijn op dat Bredanaars invloed hebben.


Het lijkt allemaal zo mooi. Betrek de inwoners van Breda bij het proces van bezuinigen. Daarom komen er vanaf november vier discussieavonden, waarin Bredanaars mogen meedenken over waar op gekort gaat worden.

Toch zal de gemeenteraad, met een hoofdrol voor de coalitiepartijen, uiteindelijk beslissen wat wel en niet gebeurt. En dat staat allang in hoofdlijnen vast, zoals onlangs duidelijk werd toen de politiek akkoord ging met de eerste bezuinigingsronde van 10 miljoen euro.

De meepraatsessies leveren misschien een aantal voorstellen op, maar gezien de opkomst tijdens de verkiezingen zal dat naar verwachting behoorlijk tegenvallen. Er is simpelweg weinig interesse in de politiek en ook het vertrouwen is vaak beneden peil.

Een vergelijking met het instellen van klankbordgroepen is snel gemaakt. Het vorige college betrok bij ingrijpende projecten omwonenden bij het proces. Klinkt goed, maar de realiteit is weerbarstiger. Er ontstond regelmatig kritiek. Een veel gehoorde klacht: ‘Ze luisteren toch niet naar ons’.

Het gaat niet om de goede bedoelingen van het college en de gemeenteraad in twijfel te trekken, alleen ontstaat er verwarring bij de bevolking. Wanneer het stadsbestuur en de politici serieus de inwoners laten meebeslissen kan dat op een veel efficiëntere wijze en dat is een referendum.

Daarnaast is de factor tijd mede bepalend voor het succes van de bezuinigingen. Snelle en concrete keuzes, daar is behoefte aan. Zowel voor de bevolking, het bedrijfsleven en de politiek. Nu blijft het afwachten onder het mom van samen moeten we het doen. Maar het is de taak van het college vanuit het coalitieakkoord de lijnen uit te zetten en de taak van de gemeenteraad die goed of af te keuren. Dat mandaat ligt bij hen.

Het vrijblijvende karakter van de takendiscussieavonden heeft tot doel het gevoel te geven dat mensen serieus worden genomen. Maar alleen bij een uitzonderlijk goed idee van een Bredanaar zal de gemeenteraad dit meenemen en daadwerkelijk uitvoeren. Een ideeënbus in het Stadskantoor is daarvoor toereikend.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief