Winkelcentrum De Berg in de Haagse Beemden. foto Wijnand Nijs
Winkelcentrum De Berg in de Haagse Beemden. foto Wijnand Nijs

Commentaar: Politiek onrealistisch over Berg én Donk

  Commentaar

COMMENTAAR – Het bericht dat de plannen om de winkelcentra De Donk en De Berg op te knappen achterhaald zijn, mag geen verrassing zijn. De al jaren slepende kwestie zal voortduren zolang de politiek kiest voor beide locaties. Dat is niet realistisch.


Sinds het moment dat bekend werd dat een megasupermarkt wordt gerealiseerd in het Stadionkwartier in de nabijheid van De Berg en De Donk, wordt gevreesd voor de toekomst van de twee winkelcentrums. De politiek sprong in de bres en eiste van het college een reddingsplan.

Dat plan is dus achterhaald, zo stelde het college van burgemeester en wethouders deze week. Maar eigenlijk was dat plan nooit realiseerbaar. Zeker niet zonder een forse investering. Het stadsbestuur stelde dat de marktpartijen, de eigenaar en de ondernemers, voor de reddingsactie zelf geld op tafel moesten leggen. Die zien het niet zitten, zoveel blijkt.

Het is ook een vreemd verwachtingspatroon, want het bedrijfsleven investeert alleen in zaken die rendabel zijn. En daar zit hem crux. In een rapport dat notabene in opdracht van het college werd uitgevoerd, werd duidelijk dat De Berg en De Donk ook zonder de komst van de megasuper achteruit hollen.

Verder concludeerden de onderzoekers dat een fusie van de winkelcentra de beste oplossing is om het benodigde winkelaanbod in de wijk op pijl en rendabel te houden. Daarmee zijn de bewoners en de winkeliers het meest gebaat.

De politiek mag zichzelf achter de oren krabben. Ondanks gebrek aan overheidsfinanciering, wat vanaf het begin duidelijk was, zette de politiek door. Economisch gezien is het een kwestie van tijd voordat sluiting een feit is. Kijk alleen al maar naar het verdwijnen van menig ander buurtwinkelcentrum elders in Breda.

Het commentaar verwoordt de mening van de redactie en is geschreven onder onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur.