Geen zwarte pieten meer op basisscholen in Breda | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Humphrey Hekhuizen

Geen zwarte pieten meer op basisscholen in Breda

  Cultuur

BREDA - Zwarte piet komt geen bezoek meer brengen op de lagere scholen van Breda. Op alle 52 scholen komen voortaan alleen nog maar roetveegpieten langs. 


De scholen hebben na lang discussiëren de knoop vandaag doorgehakt. In een brief aan de ouders schrijven de schoolbesturen dat zwarte piet verleden tijd is. "De saamhorigheid en het plezier voor kinderen moeten het zwaarst wegen."

Roetveegpieten
De schoolbesturen willen een sinterklaasfeest 'dat voor iedereen leuk is'. "Het kan in onze ogen nooit de bedoeling zijn dat een symbool van een kinderfeest mensen het gevoel geeft uitgesloten te worden of mensen pijn doet", aldus de brief. "Als onderwijs vinden wij het belangrijk om actief onze bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin iedereen zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij is."

Om die reden is er gekozen voor roetveegpieten. "Daarmee volgen wij het Sinterklaasjournaal."

Gehele brief

Alle ouders ontvingen per mail een brief van de schoolbesturen. Lees de gehele brief hieronder: 

Beste ouders/verzorgers,

Over twee maanden komt Sinterklaas weer aan in ons land. Tot en met 5 december zijn uw kind(eren) en onze leerlingen dan weer vol van verwachting over wat hij hen dit jaar gaat brengen. Sinterklaas is een geweldig kinderfeest dat wij in onze scholen met liefde en plezier vieren met onze leerlingen. Voor ons staat daarbij voorop dat het een feest is voor álle kinderen waarbij zij saamhorigheid en plezier voelen. De laatste jaren wordt het feest van Sinterklaas overschaduwd door de discussie over Zwarte Piet. Door sommigen wordt hij gezien als een noodzakelijk onderdeel van de traditie en voor anderen is hij onlosmakelijk verbonden met het koloniale verleden waarin zwarte mensen als minderwaardig werden behandeld. Helaas lijken standpunten zich soms zo te verharden dat er spanningen ontstaan. Dit terwijl het Sinterklaasfeest juist mensen, jong en oud, zou moeten verbinden. In het onderwijs staan wij elke dag voor de mooie opdracht om kinderen respectvol te laten samenleven en te leren omgaan met verschillen. Iedereen is anders, we zijn gelijk en iedereen hoort erbij. Het kan in onze ogen nooit de bedoeling zijn dat een symbool van een kinderfeest mensen het gevoel geeft uitgesloten te worden of mensen pijn doet. Als onderwijs vinden wij het belangrijk om actief onze bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin iedereen zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij is, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Daarnaast willen wij het Sinterklaasfeest als prachtige traditie behouden. Een verhaal vol magie dat kinderen blij maakt en volwassenen verbindt. Wij hebben daarom in gezamenlijkheid besloten dat alle scholen in Breda vanaf nu alleen nog roetveegpieten inzetten. Daarmee volgen wij het Sinterklaasjournaal. Een landelijk en herkenbaar verhaal dat aansluit bij de veranderingen in de maatschappij én recht doet aan de kern van het verhaal waarin piet pakjes door de schoorsteen bezorgt. Wij realiseren ons dat wij met onze keuze sommigen van u teleurstellen omdat u hecht aan de zwarte piet als onderdeel van de traditie. Wij zijn ervan overtuigd dat de roetveegpiet bij jonge kinderen voor eenzelfde magie kan zorgen. Wij hopen dat u samen met ons de saamhorigheid en het plezier voor kinderen het zwaarst laat wegen. Wij kijken uit naar een mooi Sinterklaasfeest.

Hartelijke groet,

De gezamenlijke besturen voor Primair Onderwijs in Breda en omstreken (zie ommegaande voor de ondertekening).

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief