Provincie zet mes in cultuureducatie: Kunstloc luidt noodklok | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Kunstloc

Provincie zet mes in cultuureducatie: Kunstloc luidt noodklok

  Cultuur

BREDA – De provincie Noord-Brabant zet het mes in de subsidies voor kunst- en cultuureducatie. Dat betekent dat Kunstloc Brabant 1,2 miljoen euro moet inleveren. Deze kunstorganisatie verzorgt in Brabant cultuureducatie, cultuurparticipatie en kunst in de openbare ruimte. Kunstloc luidt de noodklok. 


Kunstloc moet in totaal 1,2 miljoen euro ‘inleveren’. De subsidie wordt gefaseerd afgebouwd met 600.000 euro per 1 januari 2022, en nog eens 600.000 euro per 1 januari 2023. Deze bezuiniging komt bovenop het eerdere besluit tot halvering van het impulsgeldenbudget, het instrument voor duurzame versterking van de Brabantse culturele sector. Kunstloc Brabant vindt de afbouw onverantwoord.

“De afbouw is onverantwoord. We tekenen bezwaar aan tegen dit besluit”, laat Kunstloc weten in een persbericht. “Kunstloc Brabant ageert tegen dit besluit mede omdat de provincie verwijst naar landelijk beleid dat pas na 2024 mogelijk zijn beslag krijgt. Bovendien is het besluit gefundeerd op het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport, dat nog niet door Provinciale Staten is bekrachtigd.” Volgens de cultuurorganisatie komt de cultuureducatie op scholen in gevaar, net als de cultuurdeelname van Brabanders in een kwetsbare positie. Ook zou de ontwikkeling van Brabantse koepelorganisaties van amateurkunst in de knel komen.

Kunst broodnodig

Kunstloc meent dat de leidende positie van Brabant in het geding komt. “En dat terwijl kunst en cultuur juist in deze ongekend moeilijke tijd broodnodig zijn om nieuwe perspectieven te scheppen en troost te bieden.”