De realisatie van de Blind Wall in Heusdenhout
De realisatie van de Blind Wall in Heusdenhout Foto: Rob Lipsius

Culturele organisaties luiden noodklok: ‘We zitten in een noodsituatie’

Door: Hanneke Marcelis cultuur Uitgelicht

BREDA - Tientallen culturele organisaties hebben samen een brandbrief geschreven aan het college van van burgemeester en wethouders in Breda. Hierin kaarten zij de noodsituatie aan waarin het culturele leven in Breda zich bevindt. Volgens hen wordt er roofbouw gepleegd op kunstenaars, instellingen en het culturele leven in de stad. 

De culturele en creatieve sector is de afgelopen jaren hard geraakt door de coronacrisis, energiecrisis en de hoge inflatie. En in Breda zijn de instellingen extra hard geraakt, schrijven de organisaties in hun gezamenlijke brandbrief. Dit komt doordat zij geen reserves hebben kunnen opbouwen. “Voor een deel wordt dat veroorzaakt door de gesanctioneerde bedrijfsvoering in het veld, maar voor een belangrijker deel is het een gevolg van de weigering van de gemeente om de budgetten te indexeren”, schrijven zijn.

“Zo bestaat er dus al een jarenlange situatie waarin professionelen in moeten leveren op programmatische middelen en feitelijk niet betaald worden voor het extra werk dat zij verzetten om het culturele aanbod in de stad op peil te houden. Middelen om door te ontwikkelen, zoals in andere sectoren gebruikelijk is waar wel tot 15 procent van het budget gereserveerd wordt voor onderzoek en ontwikkeling, zijn niet tot nauwelijks beschikbaar. Op korte termijn betekent dat programmatische armoede omdat er minder cultureel aanbod gerealiseerd kan worden, op de langere termijn is het funeste roofbouw op kunstenaars, instellingen en het culturele leven in de stad.” De organisaties wijzen dan ook op de noodzaak van het investeringsplan Cultureel Leven op Stedelijk Niveau.

De organisaties roepen het college op om zo snel mogelijk met instellingen en kunstenaars in gesprek te gaan en zo een start te maken met het nemen van maatregelen om de noodsituatie te keren en voorbereidingen te treffen voor een investeringsplan. Voor de korte termijn moet er volgens hen onder andere een oplossing komen voor de stijgende energiekosten en de de toegenomen inflatie, en moeten de budgetten worden geïndexeerd. Op de lange termijn willen de organisaties dat er meer begroot wordt voor cultuur in de stad zodat organisaties de mogelijkheid krijgen om reserves op te bouwen. Ook moet er perspectief geboden worden op het gebied van huisvesting. 

De brandbrief is onder andere ondertekend door Blind Walls gallery, Stedelijk Museum Breda, Witte Rook, Mezz, Nieuwe Veste, De Stilte, The100hands, BredaPhoto, POB, Electron en Mot Mot Gallery, Cultuurnacht Breda en Chassé Theater.