Amphia pareert kritiek inzet dure robotchirurgie

  Economie

SPORTPARK – Het Amphia Ziekenhuis had deze week een primeur door robotchirurgie voortaan in te zetten voor het verwijderen van de baarmoeder. De door de ziekenhuizen geprezen innovatieve manier van opereren is aan flinke kritiek onderhevig. Want is het dure apparaat de investering waard? En hoe valt dat te rijmen met de aangekondigde bezuinigingsronde binnen het Bredase ziekenhuis? Woordvoerder Judith Jansen antwoordt.


Wat kost het apparaat?
Volgens het College van Zorgverzekeraars is met de aanschaf van de robot een bedrag van 1,5 tot 2 miljoen euro gemoeid.

Wat voor ingrepen kunnen worden uitgevoerd door middel van robotchirurgie?
‘In het Amhpia wordt de Da Vinci robot nu primair ingezet voor prostaatoperaties en baarmoederverwijdering. Dit wordt in de toekomst verder uitgebouwd. Andere mogelijkheden zijn onder meer blaasverwijderingsoperaties, nieroperaties en een achttal andere ingrepen. In de toekomst zijn hartoperaties een optie.

Wat is het voordeel van de inzet van de Da Vinci robot?

'Er kan veel gerichter en preciezer worden geopereerd, waardoor patiënten vaak sneller herstellen, eerder naar huis kunnen en minder complicaties hebben. Dit betekent minder bloedverlies, minder pijnklachten en een verminderd risico op incontinentie en erectiestoornissen.'

Het nut van robotchirurgie zou niet zijn bewezen. Waarom dan toch hierop inzetten?

‘Wij zien de positieve resultaten bij patiënten die wij helpen. Wetenschappelijk bewijs zal niet lang op zich laten wachten. Het Institute for Clinical and Economic Review (ICER) heeft het voordeel met betrekking tot potentie en incontinentie inmiddels al voorzichtig aangetoond.’

Bij hoeveel patiënten van het Amphia wordt een ingreep met de robot uitgevoerd?
‘De robot wordt sinds april dit jaar gebruikt. Ongeveer zeventig mensen zijn behandeld voor prostatectomie en zo’n vijftig vrouwen kwamen in aanmerking voor baarmoederverwijdering. Dit zijn de cijfers die op dit moment bij het ziekenhuis bekend zijn.’

Bij hoeveel behandelingen op jaarbasis is de inzet van robotchirurgie rendabel?
‘Robotchirurgie is rendabel bij ruim 200 ingrepen. Wij werken daar de komende periode ook naar toe samen met andere specialismen. Wel moet de operatie met de robot in alle gevallen doelmatig zijn en een toegevoegde waarde hebben voor de patiënt.’

Het College van Verzekeraars vindt het apparaat te duur. Wat vindt het Amphia van die kritiek?

‘Duur’ of ‘goedkoop’ zijn relatieve begrippen in relatie tot gezondheidszorg. Het gaat niet alleen om geld, maar ook over de kwaliteit van het leven. Bij het gebruik van de innovatieve en kostbare robotchirurgie is het uiteraard niet verkeerd om de capaciteit goed te benutten. Daar werken wij binnen Amphia dan ook aan. Zoals gezegd past robotchirurgie bij de ambitie en positie van Amphia als een van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen te zijn. Daarbij hechten wij ook veel waarde aan technologische innovaties, zoals robotchirurgie. Innoveren betekent ook investeren.’

Wordt robotchirurgie niet gewoon ingezet als marketingmiddel?

‘Wij kunnen alleen maar benadrukken dat robotchirurgie binnen Amphia wordt ingezet om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Het onder de aandacht brengen van deze methodiek en de voordelen hoort bij een professionele patiëntenvoorlichting. De patient heeft nog altijd zelf ook de keuzevrijheid.’

Wat is jullie kijk op de forse investering in robotchirurgie in relatie tot de aangekondigde bezuinigingen?

De bezuiniging waarover wordt gesproken betreft vooral een efficiencyslag. Het terugbrengen van personele lasten waar uiteindelijk alle ziekenhuizen mee te maken krijgen, wordt ook voor een deel gerealiseerd door zorgprocessen efficiënter te maken. Voor Amphia betekent het dat wij ons zonder gedwongen ontslagen ons nu voorbereiden op de toekomst. De efficiencyslag staat los van investeringen die wij daarnaast gewoon blijven doen om de medische zorg voor onze patiënten naar een nog hoger plan te tillen.