foto Erik Eggens
foto Erik Eggens

Eenderde subsidieaanvragen Breda afgewezen

  Economie

BREDA - Van de 443 subsidieaanvragen die bij de gemeente Breda zijn binnengekomen, zijn er 175 afgewezen. Iedereen die aanspraak wil maken op subsidie, moet voor het einde van het jaar subsidie aanvragen.


Voor 2012 hebben burgemeester en wethouders € 43,5 miljoen euro subsidie te verdelen. Van dat bedrag heeft reeds € 38,5 miljoen een eindbestemming. De resterende vijf miljoen euro wordt in 2012 verdeeld.

De dorps- en wijkraden vormen een uitzondering. Zij krijgen tot en met mei 2012 nog hetzelfde subsidiebedrag omdat het voor hen onmogelijk bleek een degelijke aanvraag in te dienen. Het subsidietraject liep niet parallel met de besluitvorming rond de nieuwe samenwerking met de raden. Voor die vijf maanden gaat het om een bedrag van 20.000 euro voor 22 wijk- en dorpsraden.

“We willen dat iedereen in Breda mee kan doen”, stelt wethouder Bob Bergkamp (CDA, Wonen en Leven). “Maar daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor is. Lukt dat niet op eigen kracht, dan kan subsidie helpen. We moeten het gewoon met minder geld doen en dat betekent kritisch kijken naar wat kan en wat moet.”

Volgens Bergkamp is het bestaan van een organisatie niet langer reden voor een subsidie, maar moeten er activiteiten voor worden georganiseerd die bijdragen aan participatie en het vinden van werk.

Nog deze week vallen alle beschikkingen en afwijzingen bij de aanvragers op de mat. Alle gegevens komen te staan in het subsidieregister zoals bedoeld in de D66-motie Openbaar Subsidieregister van 3 november 2011. Naar verwachting wordt dit subsidieregister in januari openbaar.