Rabobank directievoorzitter Nico Zevenbergen. foto Wijnand Nijs
Rabobank directievoorzitter Nico Zevenbergen. foto Wijnand Nijs

Zakelijkere blik Rabobank Breda bij sponsoring

  Economie

BREDA - Rabobank Breda betrekt 25 november haar nieuwe kantoor aan het Kloosterplein. De Bredase bank combineert die verhuizing met een ‘aangescherpte visie’, zo stelt de deze zomer aangestelde directievoorzitter Nico Zevenbergen. “We hadden wat meer focus nodig.”


Zevenbergen (57) draait er niet omheen. Er is veel gebeurd in bankenland de afgelopen jaren. Zelf wilde hij, 1 juli begonnen, eerst zijn nieuwe werkomgeving leren kennen, voordat hij de plaatselijke pers te woord zou staan. Vandaar dat het gesprek nu plaatsvindt. “Maar misschien hadden we het toch beter in juli kunnen doen”, zo verwijst hij lachend naar het Libor-schandaal waar de Rabobank internationaal averij mee opliep. “Het is duidelijk dat alle banken, en dus ook de Rabobank, moeten werken aan het opnieuw winnen van vertrouwen.”

De Rabobank is een lokale bank, zelfstandig functionerend. Klanten beseffen dat volgens hem. “Die kunnen prima een onderscheid maken tussen wat er lokaal en internationaal speelt”, zo vertelt Zevenbergen op de een-na-laatste dag aan de Concordiastraat. Vragen komen er dus vooral over de rol van de bank in Breda.

'Sponsoring mocht best zakelijker'
“Wat doen jullie met sponsoring?”, klinkt het dus. Dat gaat veranderen. Het wordt conservatiever sponsorbeleid. “20 tot 40% minder dan voorheen gebruikelijk en ik denk dat dat ook past bij onze positie. Daarbij gaat het overigens nog steeds om een substantieel bedrag”, vertelt de directievoorzitter.

Degenen die een sponsorverzoek indienen bij de bank, moeten rekening houden met een andere blik. “We zullen het accent meer leggen op dienstverlening en wederkerigheid. Niet alleen iets sponsoren omdat dat goed is voor de gemeenschap, maar ook omdat het goed is voor de bank. Dat mag best wat zakelijker.”

Hij noemt als voorbeeld Starterslift. “Daar schuift onze directeur voor grote zakelijke klanten aan om mee te denken als het gaat om de ontwikkeling van ondernemingen. Die wederkerigheid zit hem niet alleen in euro’s, maar dat kan ook zijn in kennis voor onze medewerkers. Die gedachte maakt het ook makkelijker ook keuzes te maken in sponsoring.”

Even terug naar juli. Wat trof hij eigenlijk aan bij de Bredase Rabobank? “Een zeer gemotiveerde en gedreven groep medewerkers die met veel energie aan de slag wil voor de klanten. De bank had ook wel sturing nodig. Er waren twee vacatures in de directie, en al was dat uitstekend opgevangen door de twee andere directieleden, dat doet toch wat met de organisatie.”

Team
“Ik ben meteen aan de slag gegaan om er weer duidelijk één team van te maken. het moest weer meer een eenheid worden. De focus moest weer duidelijk worden. Onze mensen zagen veel kansen binnen en buiten de bank. Daar moesten we meer keuzes in maken. Een kwestie van intern hergroeperen.”

“De strategie bepalen: wat willen we in Breda. Dat is duidelijk. Een goede bank zijn met wortels in de samenleving.” Een bank ook die inspeelt op wat de klanten willen. “En dat is een andere manier van dienstverlening. Je ziet een duidelijke verschuiving naar virtualisering, naar digitaal.”

Daarin past ook de kantoorsopzet van de bank. Na 1 januari zijn er nog drie kantoren waar klanten terecht kunnen. Prinsenbeek, IJpelaar en centrum. “De behoefte aan persoonlijk contact blijft, maar veel zaken worden digitaal afgehandeld. Dat betekent dat onze backoffice verandert en minder wordt. Bij ons nieuwe kantoor is meer ruimte voor ontmoetingen, voor klanten in de vorm van bijeenkomsten, maar ook voor onze medewerkers. Het nodigt meer uit tot samenwerken.”

Zevenbergen benadrukt dat de beslissing om deze drie kantoren open te houden in samenspraak is gegaan met de ledenraad van de bank. “Waarbij we ook maatregelen hebben genomen om kwetsbare groepen te beschermen, dus zorgen dat zij ook bij de bank kunnen komen of dat we geld thuisbrengen. Dat zijn zaken waar niet veel gebruik van gemaakt wordt, maar waarvan wel belangrijk is dat ze er zijn.”

Maandag eerste dag
Maandag nemen de circa 300 werknemers hun intrek in het nieuwe pand aan het Kloosterplein. “In januari gaan we dat op gepaste wijze openen”, stelt de directievoorzitter. Sober bedoelt hij. “Passend bij deze tijd.” Het gebouw is dat ook. “Maatschappelijk verantwoord verbouwd en gebruikmakend van duurzame energie in de vorm van warmte- en koudeopslag.”

Het gebouw staat ook centraal in de opgefriste werkwijze van de bank. “Opener. Met meer kansen om elkaar te ontmoeten. Het huidige pand staat dat veel minder toe. Het past ook in onze doelstellingen: vernieuwen en verbinden. Met onze klanten, de regio maar ook met elkaar.”