De Bavelse Berg krijgt steeds meer vorm.
De Bavelse Berg krijgt steeds meer vorm. Wijnand Nijs

‘Breepark van belang voor regiofunctie Breda’

Economie Breepark

BREDA - Breepark, zoals het evenemententerrein bij de Bavelse berg sinds kort door het leven gaat, is van groot belang voor de regiofunctie van Breda. Dat zegt wethouder Alfred Arbouw bij de opening van de eerste winkel bij dit terrein, Decathlon.

“Het gebied heeft echt een bovenregionale functie, kijk alleen al naar deze vestiging, waar in combinatie met de evenementenzone ook buiten het try & buy-concept wordt doorgevoerd”, aldus Arbouw kort na de openingshandeling. Hij verwacht ook van de volgend jaar zomer te openen evenementenhal veel. “Daarmee hebben we een trekker naar België en Zeeland, waar zoiets niet is.”

Volgens Arbouw moeten Breepark en de binnenstad elkaar aanvullen. “Dat versterkt elkaar. Die aantrekkingskracht biedt kansen. Dat is waardevol voor de stad. Kijk ook naar de werkgelegenheid, alleen hier gaan al 60 tot 80 mensen werken.”

Om tot een optimale aanvulling te komen, moet er nog wel een OV-hobbel genomen worden. Vooralsnog doet het openbaar vervoer Breepark nog niet aan. “Dat staat wel opgenomen in de structuurvisie 2030, in de aansluiting op de HOV-verbinding met het Amphia.”

Bij evenementen ligt de bal bij de organisatoren. “Die gaan het vervoer dan opzetten”, is de verwachting van Arbouw. “Als er zeven dagen in de week wat te doen is, dan gaan we met de provincie in overleg over opname in de dinestregeling.”