Duurzaam ondernemen: ‘Bedrijven helpen met energie besparen’ | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda

Duurzaam ondernemen: ‘Bedrijven helpen met energie besparen’

  Economie

BREDA - In 2044 wil Breda energie-neutraal zijn. 40% van de CO2 emissie in Breda komt van bedrijven. In deze serie belichten we grote en kleine Bredase ondernemers. Welke stappen nemen ze om die uitstoot terug te dringen? En waar lopen ze tegenaan?  Deel 3: Derk Hueting.


Derk Hueting is een van de zeven duurzaamheidsadviseurs en voorzitter van BOnDS. Ze hebben alle zeven een eigen specialisme, zoals verlichting, energie, mobiliteit of installatietechniek. Hueting specialiseert zich in kanteling en de duurzame ontwikkeling van organisaties, zoals de gemeente Breda. Daarnaast is hij duurzame ontwikkelaar bij Dhuet.

Waarom is Breda nog niet CO2 neutraal?
“Omdat onze maatschappij doordrenkt is van fossiele energie. Om neutraal te worden moeten we naar een samenleving die helemaal geen fossiele energie gebruikt en alleen nog maar hernieuwbare grondstoffen. Er moet een totale omslag komen. Dat is een enorme klus, bedenk maar eens wat er nodig is als we rond 2040 geen gas meer willen gebruiken voor het verwarmen van woningen en bedrijven.”

Wat vind jij dan van de ambitie van de gemeente om in 2044 energieneutraal te zijn?
“Ik vind hem zeer urgent en noodzakelijk. Steden nemen steeds meer het voortouw. Breda is goed bezig, maar het tempo moet omhoog. Dat moeten we vooral samen  doen, want de gemeente kan wel bedrijven en burgers stimuleren, maar ze heeft nauwelijks direct instrumentarium om CO2 neutraliteit af te dwingen. Het zou helpen als Den Haag, of beter nog Europa, fatsoenlijk beleid zou introduceren. Dan kan een lokale overheid daarmee aan de slag.”

Wat moeten we in de tussentijd doen?
“We moeten vanuit alle hoedanigheden druk blijven uitoefenen op de rijksoverheid en Europa om veel scherper klimaatbeleid te voeren en bestaande wetten te handhaven. Veel wetgeving rond energie, zoals de wet Milieubeheer en wetgeving rond Energielabels zijn papieren tijgers.”

“Onlangs werd duidelijk dat van alle partijprogramma’s zelfs de meest vooruitstrevende politieke partijen nog niet in de buurt komen van het realiseren van de klimaatdoelstelling van Parijs. Dat is jammer, want het snelste resultaat zouden we bereiken als er bovenlangs slimmere maatregelen werden getroffen, met een prijs op CO2 bijvoorbeeld, en fiscale voordelen op arbeidskosten. Recent onderzoek van The Ex’taks Project laat zien dat wanneer je fossiele bronnen gebruikt, niet hernieuwbare grondstoffen meer belast en bovendien arbeid goedkoper maakt, dat zowel economisch als ecologisch veel oplevert.”

“Ondertussen moeten we aan de onderkant niet stil zitten. Ondernemers én burgers moeten zelf ook actie ondernemen. We moeten laten zien dat we veel energie kunnen besparen en dat, wat we dan nog nodig hebben, duurzaam kunnen opwekken.”  

Ben je daarom voor jezelf begonnen, om van onderop te gaan sturen?
“Ja. Ik werkte in Delft bij een bureau voor milieuonderzoek en ondersteunde lokale overheden met hun energie en duurzaamheidsbeleid. Dat ging mij niet snel genoeg. Ik zag toen de bottom-up beweging op gang komen en kwam allerlei theorieën tegen zoals de transitietheorie van Jan Rotmans. Ik dacht, ik ga kijken of ik de duurzame beweging in Breda onderlangs op gang kan brengen.”

“Met zes andere duurzame specialisten heb ik toen BOnDS opgericht, van waaruit we kleine en grote projecten initiëren die de stad verduurzamen. Vanuit BOnDS zijn we BEI (Bredaas Energie Initiatief) gestart, om Bredase ondernemers kennis en ervaringen te laten delen over de stappen die ze nemen in het terugdringen van hun energieverbruik. Want wij kunnen als adviseur wel alle bedrijven afzonderlijk langs gaan, maar beter is als de bedrijven elkaar over hun energiebesparende maatregelen vertellen.”

“Met het organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers wilden we zo binnen drie jaar de energierekeningen met tien procent laten dalen.”

En? Is het gelukt?
“Bij een aantal is het gelukt. We hebben ontdekt dat een groot deel van de bedrijven moeite heeft om zicht te krijgen op hun energieverbruik. Ze staan er nog te ver van af. Dat is op zich begrijpelijk, want ondernemers zijn vooral bezig met hun product, met hun core business. De vraag hoe hoog hun energieverbruik is en of die vooral in de verlichting, warmte, of het wagenpark zit, houdt ze niet dagelijks bezig. Daarbij, voor het ene bedrijf is het relatief makkelijk om tien procent te reduceren, voor een ander is tien procent juist veel en ingewikkeld.”

En nu?
“We laten die tien procent voor de individuele bedrijven los. De komende tijd gaan we bedrijven hun eigen doelen en behoeftes laten formuleren. Gezamenlijk willen we dan op tien procent uitkomen.”

“BEI wil bedrijven met elkaar in contact brengen die samen op zoek willen gaan naar duurzame en kosteneffectieve maatregelen. Door met elkaar op één bedrijventerrein het wagenpark te delen bijvoorbeeld. Of om met elkaar windmolens te exploiteren, of op een bedrijventerrein zonnedaken te installeren waarmee iedereen zijn elektrische auto’s kan opladen. BEI is dan een matchmaker, een soort datingclub zeg maar.”  

Leuk, daten voor de energieneutrale stad! Waar gaat dat naar toe?
“BEI heeft nu 25 deelnemende bedrijven. Dat is nog lang niet genoeg. Eind volgend jaar moet dat zijn verdubbeld en in 2019 willen we een netwerk zijn van minstens 150 bedrijven. We willen een breed platform worden dat werkt aan een energieneutrale stad.”  

Oprichtingsjaar         2011
Aantal werknemers         0. Ik ben zelfstandig en werk in verschillende coöperaties of netwerken van specialisten.
Energieverbruik per jaar     4.600 kWh/jaar duurzame elektriciteit en 1.400 m3 groen gas voor woning + kantoor
Rijdt                 Bijna alles op de fiets of met de trein
Doucht            Om de dag

Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met het Bredaas Energie Initiatief (BEI).