Logo bredavandaag.nl
Het groene gebied is de plek waar de 78 woningen komen.
Het groene gebied is de plek waar de 78 woningen komen. (Foto: Google Maps)

Geen bezwaren tegen 78 koopwoningen in Heuvel

  Economie

BREDA - Het plan voor 78 grondgebonden koopwoningen ten westen van het Dr. Struyckenplein kan doorgang vinden. Tegen de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend. Het college legt het plan nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.


Op het inmiddels braakliggende terrein stonden aanvankelijk 150 sociale huurwoningen. Om de wijk als geheel meer toekomstbestendig te maken kiest het college voor een plan waarin meer koopwoningen aan de wijk worden toegevoegd. Tijdens een inloopavond in november 2018 is de buurt geïnformeerd over de plannen. Op de avond bleek dat de aanwezige omwonenden de bouw van nieuwe woningen enthousiast ontvingen en dat veel mensen op zoek zijn naar een nieuwe woning in Heuvel.

Bestemmingsplanvoorstel
Woningcorporatie WonenBreburg heeft het bestemmingsplanvoorstel voor de 78 koopwoningen ingediend. Bestuursvoorzitter Hans Pars geeft aan dat de planinvulling aansluit op de in het verleden vastgestelde wijkontwikkelingsvisie om meer koopwoningen in Heuvel te realiseren. "Dit wil overigens niet zeggen dat er in Heuvel geen nieuwe huurwoningen meer gebouwd worden. Enkele jaren geleden heeft WonenBreburg op het Dr. Struyckenplein nog 116 nieuwe sociale huurwoningen laten bouwen. Omdat corporaties geen koopwoningen meer mogen bouwen, verkoopt WonenBreburg de grond voor de 78 koopwoningen aan een ontwikkelaar."

Transformatie
Wethouder Paul de Beer van Stedelijke Ontwikkeling vindt het plan een belangrijke stap in de transformatie van de karakteristieke wijk Heuvel. "In het nieuwe plan bewaren we de oorspronkelijke 'lamellen' structuur van de wijk. De nieuwe woningen voldoen aan de eisen van nu en de toekomst qua duurzaamheid en comfort. En er is een grote behoefte aan woningen."

Met de vaststelling van het bestemmingsplan kan nog voor het einde van het jaar worden gestart met de bouw van de nieuwe woningen. Omdat het bouwen van koopwoningen niet tot de taken van een woningcorporatie behoort, biedt WonenBreburg het plan op dit moment te koop aan. Dit betekent dat een aannemer/ projectontwikkelaar het plan gaat realiseren.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief