wonenbreburg 2016
wonenbreburg 2016 (Foto: Archief)

Woningnood: 270 zoekenden op 1 huis

  Economie

BREDA - De Bredase markt voor sociale huurwoningen is krap. Dat blijkt uit het jaarverslag van Klik voor Wonen. De Bredase woningcorporaties en de gemeente blijven dan ook inzetten op nieuwbouw van sociale huurwoningen in de stad.


Meer dan een kwart van de in totaal 70.629 ingeschreven woningzoekende binnen Klik voor Wonen zocht in 2018 actief naar een woning; Zij reageerden het afgelopen jaar minimaal één keer op een woningadvertentie. In totaal vonden 1805 huishoudens een nieuw onderkomen in Breda. Hiervan kregen 147 huurders een opgeleverde nieuwbouw huurwoning. Via Klik voor Kamers, gekoppeld aan Klik voor Wonen, werden afgelopen jaar 449 studenteneenheden verhuurd.

Op basis van inschrijfduur vonden woningzoekenden gemiddeld binnen 1,5 jaar (actieve zoektijd) een woning. Het aantal reacties op een woning was gemiddeld 270. Dit aantal is toegenomen ten aanzien van 2017. Op basis van loting, maakt een woningzoekende met weinig inschrijfduur meer kans op een woning. Hier ligt de zoektijd op 0,8 jaar. Het aantal reacties op zo’n lotingwoning was gemiddeld 500: ook dit is toegenomen.

Gemiddeld werden in 2018 woningen 4,0 keer geweigerd. Het gaat hier uitsluitend om weigeringen door woningzoekenden zelf. Woningen aangeboden op volgorde van inschrijfduur werden gemiddelde 4,4 keer geweigerd, woningen in de modellen loting en eerste reageerder 1,9 keer. 

Grotendeels mensen die al in Breda wonen (74%) vinden een huurwoning via Klik voor Wonen. Het aantal verhuringen aan statushouders daalt: in 2018 werden 48 woningen aan statushouders verhuurd terwijl dat in 2016 nog 231 woningen waren.

Bregje Kop

FOTOSERIES