Foto:

Een tegenprestatie leveren als je in de bijstand zit: 700 Bredanaars deden het

  economie

BREDA - Het beleid van de gemeente Breda om mensen in de bijstand een tegenprestatie te laten leveren, is een succes. In de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2020 hebben 674 cliënten een tegenprestatie geleverd bij zo’n vierhonderd organisaties. Cliënten waren vooral actief in het vrijwilligerswerk, maar ook in mantelzorg, taalcursussen en het volgen van opleidingen. "Investeren in mensen met aandacht werkt", vertelt wethouder Adank trots.


De gemeenteraad stemde vorig jaar april in met het veel besproken en aangescherpte beleid om mensen in de bijstand een passende tegenprestatie van 20 uur in de week te laten leveren. Daarbij werd afgesproken het beleid te evalueren. 

De uitkomsten van de evaluatie legitimeren dat het beleid in de komende jaren op dezelfde wijze kan worden voortgezet. De aandachtspunten uit de evaluatie worden dit jaar nog opgepakt om tot een betere uitvoering te komen. Vanwege de Coronacrisis heeft het college echter wel besloten om tot 1 oktober 2020 tijdelijk geen uitvoering aan het beleid te geven. Daar waar het volgens de richtlijnen van het RIVM wel kan, mag de tegenprestatie uiteraard wel gedaan worden. 

Aandacht

Wethouder Boaz Adank is enthousiast over de evaluatie. “We hebben afgelopen jaar geleerd en laten zien dat investeren met aandacht in mensen werkt. Op die manier raken zij ook gemotiveerd om iets terug te doen voor het ontvangen van een uitkering. Voor een aantal cliënten was dit ook een aansporing om meer onder de mensen te komen. Ik heb presentaties van mensen bijgewoond die daarvan mooie voorbeelden gaven.” 

Wat wethouder Adank bijzonder trof zijn de zeer persoonlijke verhalen. “Zo is er het verhaal van een vrouw die de tegenprestatie haar redding noemt, na een leven vol van trauma’s, roken, drank en drugs. Ze was uit het lood geslagen, maar is nu heel blij met haar vrijwilligerswerk en heeft de weg omhoog gevonden. Als je maar volhoudt kom je dus ook verder.” 

“Iedereen kan iets”, benadrukt wethouder Adank. “De tegenprestatie maakt mensen actief, ze krijgen meer zelfvertrouwen, leren nieuwe vaardigheden en leren nieuwe mensen kennen. Ze voelen zich weer gezien en gehoord en zijn blij met de waardering die zij krijgen. Dat is goed voor de cliënten zelf en goed voor de stad. Een bijzonder woord van dank ook aan al die organisaties die iemand hebben geholpen en hebben begeleid.” 

Aandachtspunten
Er zijn ook aandachts- en verbeterpunten, zoals het maken van scherpere afspraken met cliënten en organisaties met als doel om meer perspectief te hebben op de verbetering van de eigen situatie, om meer begeleiding te bieden en om mogelijk cliënten te bemiddelen naar regulier werk. Dat blijkt uit de evaluatie.