Foto: Wesley van der Linde

Breda krijgt 2 miljoen euro rijksubsidie voor verkeersveiligheid

  Economie

BREDA - De Gemeente Breda krijgt 2 miljoen euro van het Rijk voor verkeersveiligheid. Deze bijdrage maakt het mogelijk om meer te investeren en Breda veiliger te maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Met het geld worden de rotondes IABC en Graaf  Hendrik II laan/Zuidelijk Rondweg grondiger aangepakt. Er komen 30 km maatregelen in Wisselaar en een breder fietspad aan de De la Reijweg (tussen Paul Krugerlaan en  Hogeschoollaan). Daarnaast wordt het geld besteed aan de aanleg van een fietsstraat bij de Adriaan van Bergenlaan en de herinrichting van de Allerheiligenweg. 


Jarenlang daalde het aantal doden door verkeersongelukken in Nederland, maar die daling is gestopt. Ook zijn er steeds meer gewonden. Om de verkeersveiligheid te stimuleren stelt de Rijksoverheid 500 miljoen euro beschikbaar tot 2030. De Rijksoverheid draagt voor maximaal 50 procent bij aan maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapwegen. Voor 2020-2021 is 100 miljoen euro beschikbaar, waarvan de gemeente Breda ruim 2 miljoen euro subsidie krijgt. 

“Breda moet bereikbaar blijven en onze wegen moeten duurzaam, slim en robuust zijn”, stelt wethouder Daan Quaars. “Maar bovenaan het lijstje staat: het moet veiliger. Dus top dat we 2 miljoen extra kunnen uitgeven aan verkeersveiligheid. En dat is belangrijk, want ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. En we zien dat fietsers steeds meer ruimte in Breda vragen. Daarom investeren we met dit geld in fietspaden en -straten, veiligere kruispunten en rotondes. Zo kunnen we nét even wat extra’s doen”. 

Breda volgt wat betreft verkeersveiligheid zoveel mogelijk het Brabantse Verkeersveiligheidsplan. De belangrijkste thema’s voor de komende jaren richten zich op: Extra focus op langzaam verkeer, verbeteren van het gedrag van weggebruikers, verbeteren van de infrastructuur en het toepassen van nieuwe technieken 

Apps en ISA  

De gemeente kijkt ook naar digitalisering om het verkeer veiliger te krijgen, bijvoorbeeld door samen te werken met aanbieders van routeplannerapps. Deze apps sturen het verkeer slim rond of door stad en dorpen. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om verkeer in de spits niet langs scholen te laten rijden. Daarnaast verkent de gemeente Breda toekomstige mogelijkheden van ISA, oftewel Intelligente SnelheidsAanpassing. ISA is een systeem waarmee bij nieuwe auto’s kunnen worden uitgerust, waardoor auto’s niet harder rijden dan de maximum snelheid.  

“Het is nog toekomstmuziek, maar het gave is dat je digitale ontwikkelingen ziet die bij gaan dragen aan verkeersveiligheid”, legt wethouder Quaars uit. “Het klinkt nu nog heel utopisch, maar dat is het niet. We zijn nog niet van plan om fysiek de stad daarop aan te passen. Wij kijken met realisme naar de toekomst”.