Foto: Wesley van der Linde

Bredase studenten gaan bedrijven helpen met duurzaam ondernemen

  economie

BREDA - Er is goed nieuws voor de verduurzaming van Breda op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie. Avans Hogeschool, gemeente Breda, PWC, REDview BI en Stichting Breda Circulair sluiten een samenwerkingsverband voor drie jaar op het gebied van verduurzaming van het mkb. Vanaf april gaan honderden bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool aan de slag om het bestaande bedrijfsleven in Breda te helpen met duurzaam ondernemen.


Per studiejaar zijn er 150 tot 200 studenten Bedrijfskunde betrokken bij de samenwerking. In totaal verwachten de partners jaarlijks 65 bedrijven te kunnen ondersteunen om te verduurzamen. Tweedejaarsstudenten brengen in kaart hoe duurzaam Bredase bedrijven zijn. Vervolgens adviseren zowel tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten hoe bedrijven kunnen verduurzamen. Ook gaan zij daadwerkelijk aan de slag met het ontwerpen van creatieve en innovatieve oplossingen en het implementeren van verbeterpunten. Denk aan het klimaatvriendelijker maken van een logistiek proces, het ontwerpen en implementeren van innovatie producten of diensten, het bestrijden van armoede of het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Het gaat dus zeker niet alleen om profit-organisaties, ook voor non-profitorganisaties kunnen de studenten van toegevoegde waarde zijn.

Duurzaam onderwijs

Avans Hogeschool heeft vorig jaar over de volle breedte het uitgangspunt omarmd dat onderwijs en onderzoek moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. De Sustainable Development Goals worden als rode draad door alle opleidingen verweven.

René Theunis, directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans: “Dit is een prachtige manier om onze studenten in co-creatie met onze partners te laten werken aan één van de maatschappelijke doelen van Avans, namelijk de transitie naar een duurzame samenleving. Met de Sustainable Development Goals als basis gaat dit vast en zeker leiden tot een continue stroom van onderzoeksvragen en mooie resultaten voor het mkb.”


Wethouder Boaz Adank is blij met de samenwerking: “Breda is een stad met enorm veel mkb-bedrijven voor wie het meebewegen met de uitdagingen van morgen niet altijd even vanzelfsprekend is. Eén van de grootste uitdagingen die op ondernemers afkomt is verduurzaming. De gemeente wil graag het bestaande bedrijfsleven laagdrempelig de gelegenheid bieden om daarin stappen te maken. Dit begint met inzicht krijgen in de mate waarin dit leeft bij bedrijven, opgevolgd met een advies en een implementatieplan. Heel fijn dat we samen met Breda Circulair voor langere tijd op zo’n grote schaal met Avans kunnen gaan samenwerken. Tegelijkertijd geeft dit project studenten ook de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Het is namelijk juist in deze corona-tijd lastig voor hen om stages en afstudeerplekken te vinden.”


Avans heeft de adviesbureaus PWC en REDview BI (uit Breda) bereid gevonden om hun kennis en modellen beschikbaar te stellen voor de studenten. Mocht er kennis en kunde vanuit andere disciplines nodig zijn dan zal Avans zich inspannen om andere opleidingen aan te haken.