Foto: Wesley van de Linde

Nieuw detailhandelsbeleid opgesteld, definitief geen groot winkelcentrum Achter de lange stallen

  Economie

BREDA - De gemeente Breda heeft in samenwerking met verschillende belangenpartijen een nieuw Detailhandelsbeleid opgesteld.  Het plan zet in op de kwaliteit, versterking en het behoud van de Bredase detailhandel. Een toekomstbestendige retailstructuur met compactere winkelgebieden zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Grote uitbreidingen zoals bij Achter de lange stallen gaan er dan ook definitief niet meer komen. 


Het nieuwe detailhandelsbeleid heeft in het laatste kwartaal van 2021 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen zijn nog een aantal wijzigingen aangebracht in het beleidsdocument voordat het werd aangeboden aan de gemeenteraad. Zo is verduidelijkt dat een grote detailhandelsontwikkeling voor het gebied ‘Achter de lange stallen’ niet meer aan de orde is. Een kleinschalige ontwikkeling is hier wel nog voorstelbaar, bijvoorbeeld de verbinding met de Kerkstraat of Akkerstraat. In het stationsgebied zal om leegstand tegen te gaan eerst worden ingezet op invulling met andere functies, zoals werken of zakelijke dienstverlening. 

Daarnaast zijn ook aandachtspunten voor onderwerpen als parkeerdruk bij winkelcentra en de opkomst van flitsbezorging opgenomen in het nieuwe beleid. “Voor de winkels én de centrumgebieden van Breda is het van belang om toegevoegde waarde te behouden en onderscheidend te blijven”, aldus wethouder Boaz Adank. “Door alle ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de retail en detailhandel, kunnen we stellen dat winkelgebieden moeten gaan transformeren van ‘places to buy’ naar ‘places to be’. Waarin we winkelen gaan combineren met horeca, cultuur, leisure en evenementen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarom van essentieel belang voor het voortbestaan ervan. Het nieuwe Detailhandelsbeleid 2022 schetst hiervoor de kaders en zet in op een toekomstbestendig en aantrekkelijk blijvend Breda.”

Uitgangspunten van het beleid
In het nieuwe beleid ligt de focus voor de komende jaren niet op de uitbreidingmogelijkheden, maar juist op het behouden van het huidige detailhandelsaanbod en het versterken van de kwaliteit ervan. Het beleid zoemt daarbij met name in op de binnenstad, de woonboulevard en de dorps-, wijk- en buurtcentra en de wenselijke ontwikkelrichting per winkelgebied. Ook is er een opgave om solitaire, verspreide en minder goed functionerende detailhandelslocaties af te bouwen en voor hen actief een transformatieproces in gang te zetten.

Na vaststelling in de gemeenteraad vervangt het nieuwe ‘Detailhandelsbeleid 2022’ de ‘Detailhandelsnota 2010-2020’.