Logo bredavandaag.nl

Prins Hannus dun Irste is altijd op pad

  Nieuws

In de weken voor carnaval gaat Carola Fox langs bij de prinsen carnaval van Breda en omgeving. Centraal staan de vragen ‘wie is de mens achter de doorluchtige hoogheid’ en ‘hoe leutig is de carnaval in het betreffende prinsdom’. Vandaag: Prins Hannus den Irste van Baviaonenland.


>> Meer prinsen en carnaval

Door Carola Fox

“Zo af en toe is hij thuis”, zegt Marije Marijnissen vrolijk over haar echtgenoot prins Hannus van Baviaonenland. Hans Marijnissen grinnikt wat en geeft toe dat hij behoorlijk actief is. Zo is hij tijdens ons gesprek nog aan het bijkomen van een potje zaalvoetbal met z’n vrienden. Dit doet hij iedere maandag en vrijdag om in conditie te blijven, want “dat is ook belangrijk voor een prins”. Verder zet hij zich onder andere in voor Bavel 10 Plus, had hij samen met drie anderen de regie in handen van Bavel Izz Music, is hij voorzitter van de MR van basisschool De Spindel, bouwt bij carnavalsvereniging CV De Dabbers, en is hij verantwoordelijk voor de website en de oorkondes van de Baviaonen. Marijnissen werkt al bijna 20 jaar bij Brabant Water op het ingenieursbureau van de afdeling electro- en procesautomatisering.

- Wat is de herkomst van uw carnavalsnaam?
“De naam Hannus is ontleend aan Hans, mijn eigen voornaam. Ik ben de eerste Hannus, dus vandaar de toevoeging d’n Irste. Hannus d’n Irste vond ik wel carnavalesk klinken.”

- Verwachtte u dit jaar Prins carnaval te worden?
“Dit is mijn derde jaar als prins carnaval. Ik weet echter nog niet of dit ook mijn laatste jaar is. Ik heb één adjudant en twee hofdames. Ik wil graag mijn termijn als hoogheid verlengen, maar alleen als m’n adjudant en de hofdames ook nog door willen gaan. In principe beslist de prins zelf hoe lang hij aanblijft. Tot nu toe is zes jaar de langste termijn voor een prins geweest. Drie jaar geleden was ik wel verbaasd toen ik door Stichting De Baviaonen voor de functie van prins werd gevraagd. Ik heb een echt carnavalshart en zit al 24 jaar bij De Dabbers. Dus na enig nadenken heb ik besloten het te doen en ik heb er totaal geen spijt van. Wel heb ik er aan moeten wennen dat je als prins altijd in het middelpunt staat.”

- Wat is specifiek voor carnaval in ‘Bavel?
“Bavel heeft circa 7.300 inwoners en kent een sterk verenigingsleven met een fantastische onderlinge sfeer. Ieder jaar doen ongeveer 100 deelnemers mee aan de optocht. En Stichting De Baviaonen organiseert alles zelf. We houden echt alles in eigen hand. Specifiek voor Bavel is ook dat de winnaars van de optocht geen geldprijzen krijgen. De eerste prijs is een wisselbeker plus een bak bier. Vroeger deden de wagens na de eigen optocht altijd nog mee in Chaam. Vorig jaar zijn we hiermee gestopt en kan iedereen de wagens op maandag nog eens goed komen bekijken bij de firma Oldenburger Transport aan de Gilzeweg. ”

- Hoe wilt u uw stempel drukken op carnaval 2009
“Ik wil graag zoveel mogelijk mensen in Bavel aan het carnavallen krijgen. Saamhorigheid vind ik belangrijk. Om het carnavalsgevoel te vergroten, bezoeken we regelmatig de wagenbouwers en de scholen. We willen de Bavelse schoolkinderen enthousiast maken voor de optocht en de play-back show. Verder doen de kinderen uit groep 6 mee aan het scholenproject. Met mijn gevolg ga ik bovendien ieder jaar op ziekenbezoek. We merken dat dit zeer wordt gewaardeerd, maar persoonlijk vind ik het zwaar. De omschakeling is groot: vanuit een feestelijk gebeuren, komt je bij een doodzieke thuis.Dat raakt me altijd zeer, maar ik ben blij het te mogen doen.”

- Hoe kijkt u aan tegen gasten van boven de rivieren
“Die zijn er eigenlijk niet. Carnaval in Bavel is een dorpsaangelegenheid. Bij de optocht zijn er wel vaak mensen van buiten Bavel. Niet-Baviaonen zijn van harte welkom.”

- Hoe is uw contact met de andere prinsen?
“Goed. We zien elkaar bij het Prinsgeburenbal en het Gelagh der Vorsten. Hoewel we niet officieel voor het Bierproeven uitgenodigd zijn, gaan we er toch naar toe en zullen daar ook weer de andere hoogheden ontmoeten. Als bij deze gelegenheden plotseling een stilte valt, wordt altijd uit volle borst gezongen ‘Baovel, Baovel, koeien in de wei’. Op 7 februari bij het brengen van de worst naar Clara moeten we helaas verstek laten gaan. Het is hier dan open dag voor de bouwers.”

- Wat is jullie carnavalsleuze voor dit jaar?
“Ha ha, een leuze of motto kennen wij niet in Baviaonenland. Bovendien zingen we jaar in jaar uit hetzelfde Baviaonenlied. Aan nieuwe carnavalsliedjes doen we dus ook niet. Carnaval bestaat bij ons 51 jaar en al die tijd is zelfs de hofkapel hetzelfde gebleven.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief