Regels milieustations aangescherpt

  Nieuws

BREDA - Vanaf 1 januari 2010 worden de regels om afval bij milieustations Spinveld en Slingerweg te brengen, aangescherpt.


“Nu brengen veel mensen uit de randgemeenten van Breda hun huisafval gratis naar de milieustations”, vertelt de woordvoerder van de gemeente. “Dat doen ze omdat ze in hun eigen gemeente wél moeten betalen voor het wegbrengen van afval. Daar draaien dan de Bredase belastingbetalers voor op.”

Daarom komen er nu strengere regels. Er komt een verzwaarde identificatieplicht en mensen moeten recente post meenemen, zodat ze kunnen bewijzen dat ze echt in de gemeente Breda wonen.

Ook moeten bedrijfswagens vanaf 1 januari altijd betalen. Nu is het nog zo dat het van geval tot geval wordt bekeken of ze moeten betalen. Huisafval wegbrengen is nu nog gratis voor bedrijven, maar bedrijfsafval niet.

Bewoners van Breda zijn over deze maatregelen ingelicht via de afvalkalender, en ook bedrijven zijn op de hoogte van de aanpassingen.