Logo bredavandaag.nl

Opinie: Breda Beste Binnenstad… en nu?

  Opinie

BREDA - Breda is door een vakjury gekozen tot beste binnenstad van Nederland en eindigde boven de eveneens genomineerde steden Den Haag en Maastricht. De titel ‘Beste Binnenstad’ mogen we – en gáán we - de komende 2 jaar voeren. Iedereen zal het weten!


Iedereen die betrokken was bij de kandidaatstelling, ondernemers zowel als gemeente, is super trots op het behalen van deze prestigieuze prijs. Zelf heb ik het gevoel dat we in Breda pas net begonnen zijn met het ontwikkelen van de binnenstad.

Oké, de haven is gerealiseerd, de Nieuwe Mark is klaar en rondom deze projecten zijn vele nieuwe gebouwen verrezen. Het grafisch museum is een feit en ook de ontwikkelingen op en rondom het Chassépark zetten Breda in een heel ander daglicht. De stad groeit van een in zichzelf gekeerde provinciestad naar een stad met internationale uitstraling en allure.

Actieplan
Er staat echter nog veel meer op stapel, zoals onder meer blijkt uit de economische visie op de binnenstad van Breda, ‘Het stadshart moet kloppen’, een coproductie van het Retail Platform Breda en de gemeente, die door de gemeenteraad van Breda is overgenomen.

In het actieplan behorend bij deze visie staan een aantal punten genoemd die de komende jaren moeten worden gerealiseerd: De Bredase binnenstad moet nog veiliger worden. Daarom loopt er een Veilig Ondernemen traject, waarin alle betrokkenen een grote inspanning leveren om dit doel te bereiken. Hiervoor is o.a. een website ingericht waarop personen met een collectief winkelverbod kunnen worden geplaatst. RPB en gemeente proberen samen met het OM dit op zo kort mogelijke termijn voor elkaar te krijgen.

De Pluim
Het ‘versieren’ van de straten en pleinen in de binnenstad met bloembakken is dit jaar reeds in gang gezet. ‘De Pluim’, met daaraan gekoppeld het symposium Breda gastvrije stad’ is een structureel instrument om de gastvrijheid in de stad te bevorderen. Volgend jaar is Breda ook nog de meest gastvrije stad van Nederland. Het feit dat bezoekers van buiten Breda zich direct thuis voelen als ze in de binnenstad komen laat zien dat we hier al een heel eind op de goede weg zijn.

Op het gebied van leefmilieu en bereikbaarheid wordt op dit moment hard gewerkt aan een bevoorradingssysteem voor de binnenstad. Afgelopen jaar is al een milieuzone ingesteld. Uiteindelijk moet dit resulteren in schonere lucht en minder verkeersoverlast in de binnenstad. Het nieuwe parkeer verwijzingssysteem moet overbodige autobewegingen voorkomen en bezoekers direct naar de juiste parkeerplek leiden.

Bureau Binnenstad
Om dit alles en bijvoorbeeld de ontwikkeling van het terrein ‘Achter de Lange Stallen’ in goede banen te leiden hebben wij in onze visie gevraagd om de oprichting van een Bureau Binnenstad en een coördinerend wethouder binnenstad. Een idee dat wij opdeden bij een bezoek aan de binnenstad van Den Haag.

Gemeente en ondernemers werken daarin samen. Vrijwel alle politieke partijen hebben het actieplan goedgekeurd, dus wij verwachten dat na de verkiezingen van maart ook dit zal worden gerealiseerd. Dan is het voor ons gevoel wáár wat algemeen directeur Rob van Renterghem van de Kamer van Koophandel ons in zijn felicitatie schreef: “De leerling heeft de meester overtroffen”. We hebben tenslotte de titel ‘Beste Binnenstad’ veroverd op Den Haag!

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe toekomstvisie voor de Haagdijk en wordt er gekeken naar het aansluiten van de nieuwe rivier op de singels.
De uitdaging voor de komende 2 jaar is duidelijk. Volgende jaar zijn we meest gastvrije stad van Nederland en over 2 jaar opnieuw beste binnenstad.

Jos Koniuszek,
voorzitter Retail Platform Breda.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief