Medewerkers van Atea werken bij Bosch.
Medewerkers van Atea werken bij Bosch. (Foto: Raymond Tillieu)

Opinie: Wat is het Plan B voor mensen met een arbeidsbeperking?

  Opinie

OPINIE - Zorgt Breda wel goed voor de medewerkers van de sociale werkplaats? En is er een plan B als de huidige detacheringen komen te vervallen. SP-raadslid Boi Boi Huong twijfelt aan de uitvoering van de aangekondigde bezuiniging van vier miljoen én de controles op de detachering, zo schrijft zij in dit opinieverhaal. 


Door Boi Boi Huong

"Vermoedelijk op 20 augustus is het zover, dan wordt de laatste groep medewerkers van de sociale werkvoorziening ATEA bij een "gewone" werkgever gedetacheerd. Een groep van 75 mensen met een arbeidsbeperking, moet over enkele weken bij Bosch werken maar is daar nog niet eens officieel door de leiding over geïnformeerd. Dit terwijl een hal bij het bedrijf al voor ze is aangepast. Het is nu belangrijk dat wethouder Boaz Adank (VVD) waarborgt dat de nieuwe werkplek en taken zijn aangepast aan hun beperkingen. Evenals dat bij de locatie ATEA altijd het normaal was. De SP krijgt namelijk klachten binnen die wijzen op het tegendeel.

"Snap je het nu nog niet!?" krijgen sommige Bredase SW'ers te horen als zij hun taak niet begrijpen. Sommigen moeten vanwege hun medicatie vaak naar het toilet, maar werden aan de lopende band geplaatst. Daardoor kunnen ze niet altijd als ze werkelijk moeten. Anderen krijgen maar 10 minuten koffiepauze en 25 minuten lunchpauze bij een bedrijf, waarvoor ze zich naar een andere verdieping moeten begeven zodat de helft van de toch al korte pauze om is voordat men aan een kopje koffie of een boterham zit. Medewerkers die ernstige lichamelijke en geestelijke klachten ondervinden door hun werk, of aan het eind van de 4-urige werkdag toch de rest van de dag moeten slapen.

Werknemers met een beperking hebben meer last van allerlei psychische en lichamelijke belastingen en zijn ook gevoeliger voor temperaturen. Toch moeten ze soms werken in hallen die in de zomer erg heet worden en in de winter juist steenkoud zijn. Er zijn nog meer meldingen waaruit blijkt dat ATEA niet goed controleert of de door haar gedetacheerde werknemers wel aangepaste werkomstandigheden en taken krijgen bij  inlenende bedrijven. Zo was er voor scootmobielen en elektrische rolstoelen jarenlang geen lift, mensen in een rolstoel konden niet zelf de toiletdeur openmaken, ergonomische werkstoelen ontbraken. Deze klachten kreeg de SP de laatste tijd binnen. Bij ziekmeldingen is de menselijkheid en het vertrouwen regelmatig ver te zoeken zijn. Controleurs staan direct op de stoep.

En dan de onzekerheid voor de lange termijn. Wie garandeert deze mensen dat ze voor langere tijd werk hebben? Wat als Bosch zich terugtrekt uit Breda zoals eerder Pegatron of Philip Morris in Bergen op Zoom? Ze nemen het op die hoofdkantoren van buitenlandse multinationals niet zo nauw. Al helemaal niet als het rendement van zo'n afdeling laag is. Wat is het Plan B voor deze mensen als de directie besluit de stekker eruit te trekken? Wat is dan het Plan B? Of komen deze mensen die juist hun steentje bij willen dragen dan werkloos thuis te zitten?

Kabinet Rutte II (VVD en PvdA) heeft van de sociale werkplaats een sterfhuis gemaakt. Er mogen geen nieuwe mensen met een SW-indicatie instromen. Maar het Bredase VVD-college doet er nog een schepje bovenop! Van de 1.200 medewerkers van de Bredase sociale werkvoorziening zijn al meer dan 1.000 geplaatst bij reguliere werkgevers. De laatsten moeten van dit VVD-college, dat jaarlijks € 4 miljoen wil bezuinigen op deze groep, ook zo snel mogelijk uit de veilige vertrouwde werkomgeving. Onverantwoord nu blijkt dat dit leidt tot onzorgvuldigheid. Geruchten over de plaatsing doen al maanden de ronde, maar duidelijkheid wordt niet gegeven. Dit heeft veel stress en ziekte tot gevolg bij deze kwetsbare doelgroep.

Wat SP Breda betreft moet er een terugvaloptie blijven voor mensen met een SW-inidicatie die het werk bij een regulier bedrijf niet aankunnen. Als hierdoor de bezuiniging niet gehaald kan worden dan haalt het college dit geld maar ergens anders vandaan. Voor de rechtse hobby's van dit VVD-college lijkt het geld immers niet op te kunnen. Voor alle andere mensen die zijn uitgeplaatst moet wethouder Adank garanderen – en controleren! – dat zij onder de juiste omstandigheden hun werk kunnen doen."

Boi Boi Huong

Dit verhaal is de persoonlijke opinie van Boi Boi Huong, SP-raadslid in Breda