Een rij nietsvermoedende eenden
Een rij nietsvermoedende eenden (Foto: Archief BredaVandaag)

Opinie: Voerverbod voor watervogels nodig om blauwalg en botulisme tegen te gaan

  Opinie

OPINIE - Het was de afgelopen weken al regelmatig te lezen in Bredase media: blauwalg en botulisme rukken op tijdens deze lange periode van hitte. Inwoners van de stad kunnen zelf een bijdrage leveren om botulisme tegen te gaan, betoogt Cynthia Pallandt in dit opinieverhaal. Een belangrijke maatregel is volgens haar een voerverbod voor watervogels.


Waterschap Brabantse Delta stelde op 6 augustus een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater uit het stroomgebied Rietkreek in Steenbergen, om te voorkomen dat de blauwalgen die gevonden zijn op de Steenbergsche Vliet in de polderwateren terechtkomen. Maar ook bij milder weer speelt de problematiek. Waar we de warmte niet met onmiddellijke ingang kunnen stoppen, kunnen we dat wel voor andere factoren die bijdragen aan blauwalg en botulisme. Een maatregel die snel ingevoerd kan worden, is een voerverbod voor watervogels.

Op 25 mei pleitten Antal van Tienen en ikzelf bij de Bredase gemeenteraad voor een algemeen voerverbod voor watervogels. Specialist Waterbeheer Guido Waajen van Waterschap Brabantse Delta vertelde de raad hoe blauwalg tot stand komt en wat het aandeel van 'watervogels voeren' hierin is. Blauwalg is een probleem dat zich in rap tempo over Breda uitspreidt. In Prinsenbeek weten ze inmiddels al dat het weer raak is wanneer De Kuil wordt afgezet zodat men er niet gaat zwemmen. Ook botulisme wordt in de hand gewerkt door het voeren van watervogels, in de wijkkrant van Brabantpark stond laatst een dringende oproep om de vogels in het park niet bij te voeren. Daarnaast trekken etensresten rondom het water ratten aan, waar in het Ginneken last van werd ondervonden.

Maar waarom is blauwalg nu zo problematisch? Wanneer mensen in contact komen met water waar veel blauwalg in voorkomt, kunnen zij last krijgen van huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Daarnaast kan het binnenkrijgen van dit water maag- en darmklachten veroorzaken. Dat is met name voor kinderen een groot risico, omdat zij vaak water binnen krijgen tijdens het zwemmen. Ook honden die in het water zijn geweest kunnen ziek worden van blauwalg, omdat ook zij water binnen krijgen tijdens het spelen in het water en door het likken van hun vacht. Voor de vaste bewoners van het water, zoals vissen, zijn de gevolgen van blauwalg enorm. Dit werkt als volgt. Door het voeren van brood produceren vogels meer ontlasting, wat het fosforgehalte in het water doet verhogen. Ook blijven er broodresten achter. Dit stimuleert de groei van kroos en (blauw)algen, die dol zijn op fosfor. Blauwalg onttrekt zuurstof aan het water, wat vissterfte tot gevolg heeft. Andere dieren die afhankelijk zijn van vis komen hierdoor op hun beurt ook weer in ernstige problemen.

Nu wederom zichtbaar is hoe hard er maatregelen nodig zijn in Breda, roep ik op tot een verbod voor het voeren van watervogels. Het ligt al bij de gemeenteraad, er hoeft enkel nog een besluit te worden genomen. In verschillende grote steden is dit verbod reeds van kracht. Laten we zorgen dat Breda niet achterloopt.

Dit verhaal verwoordt de mening van Cynthia Pallandt uit Breda, bestuurslid Partij voor de Dieren voor de Provincie Noord-Brabant.

Guus Arnouts