foto Erik Eggens
foto Erik Eggens

Liveblog: Stemmingen gaan beginnen na schorsing

  Politiek

POLITIEK - De Bredase raadsleden mogen zich donderdag vanaf 16:00 uur in een marathonsessie van de gemeenteraad uitspreken over de Begroting 2012. Een kleine greep uit 17 moties en 7 amendementen.


Update 22:09 uur: de tweede termijn is voorbij. Het lijkt erop dat een aantal moties van de oppositie het gaan halen. Stapeling@Breda van de PvdA krijgt naar verwachting unaniem steun. Het plan om betaalde fietsenstallingen krijgt veel kritiek, maar ook veel steun van de coalitie. Verwacht wordt dat Bredanaars in 2012 alsnog twee kwartjes per fietsen moeten neertellen in de stallingen.

Het debat over de thuiszorg blijkt nog steeds afgelopen. Ook in deze vergadering blijkt maar weer dat deze manier van aanbesteden niet de juiste is geweest. Selcuk Akinci van GroenLinks noemde het een chaos. het mandaat voor die aanbesteding komt waarschijnlijk weer bij de raad te liggen, zoals verwoordt in een motie van de SP.

Eerste termijn: De fractievoorzitters zijn aan het woord geweest. Van de 18 moties is één nog niet ingediend en zijn er twee gewijzigd. De SP stelt onder meer voor om de aanbesteding van de thuiszorg weer in handen te geven van de gemeenteraad en niet van het college zoals recent is aanbesteed.

Daarnaast wil de fractie dat de raadsvergoeding naar 80 procent van het wettelijk maximum gaat. Daarnaast wil de SP via een motie bereiken dat indien er een subsidie wordt uitgekeerd, daar geen salarissen zijn die hoger liggen dan die van de burgemeester van Breda.

Breda'97 wil acuut af van het betalingssysteem bij de Galderse Meren en het plan dat er straks weer moet worden betaald voor fietsenstallingen. Klaas Dijkhoff (VVD) wordt ook niet blij van betaalde fietsenstallingen en toeristenbelasting. "Maar het is in eider geval nog een keuze, geen lastenverzwaring. Je kunt er voor kiezen er mee in aanraking te komen."

D66 wil er via een motie door heen krijgen dat verleende subsidies inzichtelijk gemaakt worden. Per 1 januari wil de partij dat op de de gemeentewebsite wordt gemeld wat voor subsidie het is, hoe hoog die ligt, wie deze ontvangt en wat er meer gebeurt.