beeld MaVer
beeld MaVer

Politiek wil tweede blamage Bavelse Berg voorkomen

  Politiek

BAVEL – De doorstart van het plan een evenementenhal te bouwen bij de Bavelse Berg krijgt, ondanks de blamage van 2009, toch weer voorzichtig de steun van een meerderheid van de Bredase politiek. De anticyclische houding van samenwerkende marktpartijen MaVer en Systabo BV, samen consortium MaSys, vond de politiek prijzenswaardig.


Met het afschieten van het plan in 2009 nog vers in het geheugen, mochten de politieke fracties zich dinsdagavond in de raadscommissie Economie opnieuw uitspreken over een nieuwe evenementenhal. Dit keer aan de voet van de voormalige vuilstort de Bavelse Berg. Alle fracties, maar vooral de PvdA en het D66 beten zich vast in de verantwoording van het college over de financiën.

Een afgeslankte versie van het oude idee, maar volgens Bart Vos (D66) niet te onderschatten om de risico’s die er aan kleven. “De vorige keer heeft het de gemeente ook twee miljoen euro gekost”, stelde Vos. “Het nieuwe voorstel vinden wij niet transparant. De consequenties voor het Grondbedrijf zijn onduidelijk en de risico’s niet volledig in kaart gebracht.”

Zowel Breda’97, de PvdA en D66 vielen over een investering van 1,35 miljoen in het bestuursvoorstel Bavelse Berg. Het geld zou eerst naar topsport gaan, maar in het voorstel werd het bedrag doorgeschoven naar de ontwikkeling van de evenementenhal. “En dat verhoudt zich niet tot de belofte dat de ontwikkeling voor de gemeente kostenneutraal zou zijn”, concludeerde PvdA-fractievoorzitter Miriam Haagh.

Ook de afwikkeling van de oude samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Grontmij, de eerdere ontwikkelaar van de hal, baarde de partijen zorgen. De vraag was vooral wat er met de oude gebeurde en met de twee nieuwe SOK’s die het college heeft opgesteld.

Verantwoordelijk wethouder Alfred Arbouw, die maanden in vertrouwelijke sfeer bezig was met het smeden van het nieuwe voorstel, verzekerde de raad dat de juridische risico’s en valkuilen in kaart zijn gebracht. “Maar we nemen uw commentaar mee.”

Ook de 1,35 miljoen euro waren volgens Arbouw niet zonder meer uitgegeven. “Die staan in relatie met de Voorjaarsnota en de Sportnota. Die doet er een uitspraak over.” Wat betreft de details moet de raad nog even geduld hebben. “Die komen bij de verder uitwerking”, aldus Arbouw. “Maar naar de risico’s is goed gekeken.”