foto Peter Daalmans
foto Peter Daalmans

Hernieuwde oproep SP: Flitspaal bij de bussluis

Politiek

BREDA - De SP stelt voor wegzakkende paal als barricade bij de bussluis op de Houtmarktpassage te verwijderen en te vervangen door een flitspaal. Aanleiding is het bericht dat het Waarborgfonds Motorverkeer weigert om gemeenten de opgelopen schade nog te vergoeden.

De SP vreest dat dit de gemeente Breda veel geld gaat kosten, daar de paal ook na diverse verkeersmaatregelen nog steeds een geliefd botsobject is voor automobilisten die een kortere weg denken te nemen.

“Bij elke aanrijding is er schade aan de paal, schade aan de betrokken auto, kans op letsel, verkeershinder, etc”, zo schrijft Joyce van der Sanden in vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. “Naast de kosten die voor een deel verhaald kunnen worden op de bestuurder blijft het een situatie die structureel gevaar en overlast oplevert voor zowel de onfortuinlijke automobilist, de bussen en taxi’s als de gemeente.”

Van der Sanden stelt begrip te hebben voor de doelstelling om het verkeer daar te weren.
“In de praktijk blijkt dit echter niet goed te werken. De SP is daarom van mening dat een betere oplossing zou zijn om een permanente flitspaal op de bewuste plek te zetten, in plaats van de huidige paal. Iedere automobilist die ten onrechte gebruik maakt van de bussluis kan op die manier een stevige boete krijgen. Op die manier kost de paal geen geld, maar levert hij geld op.”

Overigens deed Van der Sanden precies hetzelfde voorstel ook al in 2009. Toen zonder succes.