Logo bredavandaag.nl
De bouw aan 123 Sprong vordert gestaag. Begin juli gingen veertien woningen in de verkoop. foto Wijnand Nijs
De bouw aan 123 Sprong vordert gestaag. Begin juli gingen veertien woningen in de verkoop. foto Wijnand Nijs

Onderzoek naar sociale koopwoningen in Breda

  Politiek

BREDA -  Sociale koopwoningen zijn volgens een meerderheid van de raad een mogelijke oplossing voor een betere doorstroming op de Bredase woonmarkt. Wethouder Patrick van Lunteren (SP, wonen) gaat onderzoeken of dat zo is.


Een motie met de opdracht tot dat onderzoek werd unaniem aangenomen bij de behandeling van de aangepaste woonvisie. Ook die werd unaniem aangenomen.

In de aangepaste Woonvisie is vastgelegd dat zo’n twintig procent van de te bouwen woningen in de categorie goedkoop (tot 411 euro) en betaalbaar (628 euro) gebouwd moeten worden. Daarbij gaat het de komende tien jaar om 1600 van de 8300 te bouwen woningen. Nog eens 900 woningen moeten erbij komen in de huurcategorie tussen de 711 en ongeveer 900 euro. Hierbij gaat het om vrije sector huurwoningen.

Eddie Förster (VVD) benadrukte de noodzaak de woonvisie aan te passen. “Duidelijk dat tekort gaat ontstaan aan sociale huurwoningen", geeft hij aan. En in een toevoeging: "Het moet wel gezien worden als totaalpercentage van de totale woningbouw, niet elk project is geschikt voor sociale woningbouw.”

Eerder is door wethouder Patrick van Lunteren al toegezegd in de komende drie jaar duizend woningen te gaan bouwen. Volgens de indieners van de motie GroenLinks, D66, CDA en VVD kan het realiseren van sociale koopwoningen doorstroming verbeteren.

Want daar gaat het om, stelde Jeroen Bruijns van het CDA, evenals om het huisvesten van mensen. “Wij kunnen het zo mogelijk maken dat mensen van sociale huurwoningen naar sociale koopwoningen gaan. Dan komen ze op woonquote die lager is dan in sociale huurwoning.”

Wethouder Van Lunteren stelde mee te kunnen gaan in het onderzoeken van het nut van sociale koopwoningen. Hij plaatste wel een kanttekening. ”Beschikbaarheid is volgens mij niet het probleem, maar de financiering is het probleem. Ik ga graag het gesprek aan met u om te kijken wat de kern van het probleem is, voordat ik een plan ga schrijven.”

Daar konden de indieners van de motie mee leven.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief