Afbeelding

Burgemeester: 'Meer stemlokalen, geen extra plakborden'

Politiek gemeenteraadsverkiezingen

BREDA - Meer stemlokalen en naar alle waarschijnlijkheid dertien deelnemende partijen. Dat staat Breda te wachten op 21 maart, als de nieuwe gemeenteraad gekozen wordt.

In een brief aan het college informeert burgemeester Depla over de bovenstaande punten. Zo komen er elf nieuwe stemlocaties bij, wat het totaal brengt naar 92 stemlocaties in Breda. In de wijken Prinsenbeek, Ulvenhout en Teteringen wordt één extra stemlokaal ingericht. Bavel krijgt twee extra stemlokalen en Breda zelf krijgt er zes.

Volmondig JA, Volkspartij Breda en Bredase Stadspartij zijn de drie mogelijke nieuwe kandidaten voor de lokale verkiezingen. Als nieuwe landelijke partij neemt hoogstwaarschijnlijk ook 50Plus deel. De definitieve deelnamelijst wordt pas op 9 februari bekendgemaakt door het centraal stembureau in opvolging van de op 5 februari ingeleverde kandidatenlijsten.

Ook maakt de burgemeester bekend dat er geen extra 25 ‘vrije’ plakborden voor politieke partijen beschikbaar komen. Onderzoek ernaar wees uit dat de kosten ervan minimaal €30.000 bedragen en dat het bedrag simpelweg te hoog is. Wel komen er, zoals voorheen, 15 publicatieborden (trotters) in de stad. Ook zullen PRIS-borden ingezet worden ter promotie van de verkiezingen bij toegangswegen naar het centrum.

“Op de dag van de verkiezingen wordt in het bedrijfsrestaurant van het stadskantoor een verkiezingsavond georganiseerd. Deze avond is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden,” meldt de burgemeester ook in de brief.

Een overzicht met alle lijsttrekkers tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staat inmiddels online op onze website.