De Zuidelijke Rondweg, vrijdag 12 januari 2018.
De Zuidelijke Rondweg, vrijdag 12 januari 2018. (Michael Janiec)

Dit gaat er nu wel (en niet) gebeuren met de zuidelijke rondweg

  Politiek

BREDA - De gemeenteraad heeft donderdagavond na weken van discussie akkoord gegeven aan het college om aan de slag te gaan met de zuidelijke rondweg. Maar wat wordt er nu eigenlijk gedaan? En hoe lang gaat dat helpen?


De hele zuidelijke rondweg is opgedeeld in vier delen. Twee aan de oostkant, van en naar de A27, en twee aan de westkant, van en naar de A16.

Oostkant, komende vanuit de richting A27: later ritsen
Op de weg naar het Fatimaplein (de afslag naar Blauwe Kei) kent de zuidelijke rondweg nu vanaf de Claudius Prinsenlaan een overgang van twee rijstroken naar een. Dat worden tot na de kruising twee banen. Het verkeer gaat pas ritsen na de kruising.

Oostkant, komende vanuit de tunnelbak: later ritsen
In de andere rijrichting. Vanuit de tunnelbak richting A27 moet het verkeer na de stoplichten bij het Fatimaplein na zo’n 100 meter ritsen. Ritsen blijft daar wel nodig, maar pas ná! de uitvoegstrook naar Claudius Prinsenlaan. Het gedeelte tweebaans wordt langer. De verwachting is dat dit het verkeer beter over de twee rijstroken verdeelt. Omdat een deel van het verkeer al is uitgevoegd richting Claudius Prinsenlaan, zal het ritsen hier makkelijker gaan.

West, van tunnelbak naar A16: flessenhals weg
Na de stoplichten bij de Baronielaan moet het verkeer heel snel ritsen, waar de weg 150 meter later weer tweebaans wordt. Deze flessenhals gaat eruit, dit wordt helemaal tweebaans. Daardoor kan het verkeer sneller uit de tunnelbak, wat geluids- en fijnstof-overlast moet terugbrengen.

West, van A16 naar tunnelbak
Dit wordt voorlopig nog niet uitgevoerd. De raad zag hier te veel bezwaren. De wethouder bekijkt hier nieuwe oplossingen. Het plan was om de weg vanaf het viaduct over de Graaf Hendrik III Laan tot aan de stoplichten bij de Baronielaan helemaal tweebaans te maken. Ook na kruising Baronielaan tot aan de tunnelbak zou het langer tweebaans moeten worden. De vrees onder fracties en bewoners was dat dit zou voor meer stilstand en dus meer overlast zou zorgen.

Wat gaat er verder gebeuren?
Er komt een onderzoek hoe het verkeer vanaf de tunnelbak tot aan Amphia Langendijk in beide richtingen op lange termijn het beste kan worden afgewikkeld. Het college gaat op zoek naar structurele, duurzame maatregelen om zowel de doorstroming als de lucht- en geluidskwaliteit te verbeteren. Ook burgerinitiatieven worden daarin meegenomen.

En wat nog meer?
Ook een verkeersstromenonderzoek komt daarbij aan de orde om te kijken of de rondweg niet toch als alternatief gebruikt wordt voor verkeer van Tilburg richting Etten-Leur en andersom. Het laatst beschikbare onderzoek, dat aantoont dat dit niet het geval is, stamt uit 2007. Ook komt er een onderzoek naar een geluidswal in het westelijke deel. De resultaten van de onderzoeken moeten door de wethouder meegenomen worden in de algehele mobiliteitsvisie.

Hoe lang helpen deze maatregelen?
Dat was dus onderwerp van de soms verhitte discussie tussen omwonenden en de politiek. De drie maatregelen die nu genomen worden, helpen vijf tot maximaal tien jaar. Vandaar het onderzoek, waarbij dus ook gekeken wordt naar ondertunneling van de rondweg, iets dat al snel tientallen miljoenen kost en waarbij ook het Rijk, provincie en Europa zouden moeten meebetalen. Dat is niet snel geregeld.

Waarom dan toch deze tijdelijke maatregelen?
Omdat de rondweg nu wel verder dicht slibt en sluipverkeer nu zijn weg zoekt door wijken rond de rondweg en daarmee voor overlast zorgt.

Wat kost dit grapje?
De gemeenteraad heeft 3 miljoen beschikbaar gesteld. Daarin zit ook geld voor de maatregel aan de westkant vanuit de A16 die vooralsnog niet doorgaat. Geld dat hierdoor overblijft, blijft voor werk aan de rondweg beschikbaar.