VVD Breda

Enquête Volkspartij over afvalinzameling

  Politiek

BREDA - Volkspartij Breda is een online enquête gestart over de uitvoering van het nieuwe afvalsysteem. Die verloopt volgens deze partij niet helemaal vlotjes.


De partij is van plan om aan de hand van de resultaten een petitie op te stellen en deze aan te bieden aan de wethouder.

De enquête bestaat uit tien vragen/stellingen, onder meer over de frequentie waarbij een volle ondergrondse container wordt aangetroffen, het huidige beperkte gebruik van de pasjes tot twee containers en de frequentie waarop de kliko’s worden geleegd.   

Het vernieuwde afvalsysteem was ook onderwerp tijdens het Breda Media Debat. Ook daarin constateerden verschillende partijen dat aan de uitvoering nog wat te verbeteren viel. Onder meer de Volkspartij en Breda'97 stelden dat vooraf beter gekeken had moeten worden naar de effecten van deze manier van afvalscheiding. Eerder gaf wethouder Paul de Beer (D66) al aan dat de gemeente met afvalcoaches en in het uiterste geval het uitdelen van boetes geprobeerd wordt de inwoners te sturen bij het gebruik van de restafvalcontainers.

De enquête loopt tot en met dinsdag 13 maart 23.59 uur.