Enexis controleert een transformatorhuisje op het terrein van de Gamma. foto Wijnand Nijs
Enexis controleert een transformatorhuisje op het terrein van de Gamma. foto Wijnand Nijs

Enexis naar rechter om leggen kabels in gemeente Breda

  Politiek

BREDA - Enexis heeft de gemeente aangekondigd naar de rechter te stappen. Aanleiding is de beleidswijziging rondom het gebruik van gemeentegrond voor het leggen van kabels en leidingen. De gemeente Breda kondigde die beleidswijziging in december 2016 aan.


Wethouder Boaz Adank brengt met een brief de gemeenteraad op de hoogte van de voorgenomen stap van Enexis. “De beleidswijziging betrof niet het principe of de kabels en leidingen in openbare gemeentegrond gesitueerd mogen worden, maar de financie¨le aspecten ervan. Daarover bestonden verouderde, niet-uniforme, en naar onze mening onzakelijke afspraken”, aldus Adank.

Om dit beleid te kunnen uitvoeren heeft het college toen ook die oude overeenkomsten met netbeheerders zoals Enexis, Brabant water, Ennatuurlijk en Gasunie opgezegd.

In de brief kondigde Adank al aan dat niet uitgesloten was dat de netbeheerders zich daar mogelijk niet bij zouden neerleggen. Enexis, gas- en electro-netbeheerder in deze regio, heeft nu inderdaad de gemeente Breda gedagvaard bij de rechtbank. “Enexis vindt die opzegging niet geoorloofd en vraagt dan ook aan de rechtbank om de gemeente te verplichten die oude overeenkomsten na te komen.”

Het voelt zich in het verweer dat ze gaat voeren gesteund doordat soortgelijke geschillen tussen gemeenten en netbeheerders eerder door andere rechters zijn beslecht in het voordeel van die gemeenten. Volgens Adank hebben de andere netbeheerders die deze beleidswijziging betrof, zoals Brabant Water, Ennatuurlijk, Gasunie zich ‘vooralsnog’ neergelegd bij het college-besluit en zijn zij geen procedure tegen de gemeente gestart.