Impressie van de Cultuurnacht Breda op 22 januari 2016.
Impressie van de Cultuurnacht Breda op 22 januari 2016. (Wijnand Nijs)

Dit is de portefeuilleverdeling van de Bredase wethouders

  Politiek

BREDA - Coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA hebben vrijdagmiddag de portefeuilleverdeling bekendgemaakt. Boaz Adank, Daan Quaars, Greetje Bos (VVD), Paul de Beer, Marianne de Bie (D66) en Miriam Haagh (PvdA) hebben samen met burgemeester Paul Depla de taken verdeeld. De Bie houdt cultuurbeleid, werk verschuift naar Adank en nieuwkomer Quaars krijgt de evenementen uit de portefeuille van Adank.


Boaz Adank (VVD)
Boaz Adank gaat opnieuw aan de slag met bereikbaarheid en economische zaken. Nieuw in zijn takenpakket is het thema 'werk', dat bestaat uit arbeidsmarkt, participatie en armoedebeleid. Verder beslaat zijn portefeuille bedrijfsvoering, regio en public affairs.

Greetje Bos (VVD)
Nieuwkomer in de Bredase politiek Greetje Bos gaat zich bezig houden met een schone, hele en veilige stad. "Je kunt dan denken aan thema's als parkeren, buurtpreventie, sociale veiligheid en het beheer van de openbare ruimte", aldus de coalitiepartners. Duurzaamheid (energietransitie) en financiën maken haar portefeuille compleet.

Daan Quaars (VVD)
Daan Quaars staat klaar om aan zijn eerste periode als wethouder te beginnen, na een jarenlang raadslidmaatschap. Zijn portefeuille bestaat uit bouwen en wonen (waaronder bouw- en woningtoezicht en het grondbedrijf), evenementen, sport, digitalisering en afvalbeleid.

Paul de Beer (D66)
Paul de Beer gaat zich net als in de vorige bestuursperiode bezig houden met groen en water (klimaatadaptatie) en gemeentelijke accommodaties. Nieuw in zijn portefeuille zijn vastgoedontwikkeling, stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Hieronder vallen onder andere de Omgevingswet, gebiedsontwikkelingen en het doortrekken van de Nieuwe Mark.

Marianne de Bie (D66)
Marianne de Bie neemt opnieuw het cultuurbeleid, erfgoed en het Stedelijk Museum Breda onder haar hoede. Verder gaat ze aan de slag met jeugdhulp, kindvriendelijke stad en het primair en voortgezet onderwijs.

Miriam Haagh (PvdA)
Miriam Haagh neemt een deel van haar portefeuille uit de vorige bestuursperiode mee: gezondheid, Wmo, een toegankelijke stad voor mensen met een beperking, laaggeletterdheid en het mbo en hbo. Verder gaat ze zich richten op ouderen, vrijwilligerswerk en de sociale wijkaanpak.

Burgemeester Paul Depla
Burgemeester Paul Depla zal zich in de periode 2018-2022 bezighouden met openbare orde, integrale veiligheid, het Verhaal van Breda, burgerzaken, beleid, integraliteit en integriteit.

De bekendmaking van de volledige portefeuilleverdeling vindt dinsdag plaats vanaf 20.00 uur tijdens de openbare presentatie van het coalitieakkoord bij Electron aan de Belcrumweg.